Inna Šteinbuka (zin. red.). Latvijas tautsaimniecība pandēmijas ēnā un pēckrīzes izrāviena iespējas = Latvian Economy in the Shadow of Pandemic and Opportunities of the Post-Crisis Recovery. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021. 360 lpp.

ISBN 978-9934-18-687-5 (drukāts)
ISBN 978-9934-18-690-5 (PDF)
https://doi.org/10.22364/ltpepii


SATURS (PDF)

Inna Šteinbuka. Priekšvārds
Egils Levits, Valsts prezidents. Ievads
Inna Šteinbuka. Summary of the Monograph “Latvian Economy in the Shadow of Pandemic and Opportunities of the Post-Crisis Recovery”

Saīsinājumi 

1. Pandēmijas krīze – Latvijas ilgtspējas stresa tests

Andris Sprūds, Vineta Kleinberga, Kārlis Bukovskis. Starptautiskās attīstības scenāriji Covid-19 pandēmijas kontekstā: Latvijas iespējas 
Valdis Dombrovskis. Eiropas un Latvijas ekonomiskās attīstības perspektīvas Covid-19 pēckrīzes periodā un Eiropas finansējuma sniegtās iespējas
Inna Šteinbuka, Aldis Austers. Latvijas valsts un ekonomikas ilgtspējas izaicinājumi un riski
Jūlija Bistrova, Nataļja Lāce, Ludmila Kasperoviča. Uzņēmumu krīzes noturība un konkurētspēja

2. Pēckrīzes tautsaimniecības izrāviena veicināšana: produktivitātes celšana un vieds valsts atbalsts

Oļegs Barānovs, Jānis Salmiņš, Irina Skribāne. Latvijas produktivitātes attīstības tendences, izaicinājumi un iespējas
Oļegs Krasnopjorovs, Konstantīns Kovaļovs. Valsts atbalsta kritēriji uzņēmumiem no produktivitātes veicināšanas aspekta
Inna Šteinbuka, Normunds Malnačs. Valsts atbalsts pandēmijas laikā un fiskālās ilgtspējas riski

3. Strukturālās izmaiņas tautsaimniecībā

Baiba Rivža, Andra Zvirbule, Maiga Krūzmētra. Tautsaimniecības lineāro un strukturālo izmaiņu virzība Covid-19 laikā
Oļegs Barānovs, Jānis Salmiņš, Irina Skribāne. Attālinātā darba ietekme uz produktivitāti un strukturālajām izmaiņām
Olga Bogdanova. Infrastruktūras attīstības viedais atbalsts ceļā uz ekonomisko transformāciju
Irina Pilvere, Edīte Kaufmane. Vietējās pārtikas ķēdes un to noturības stiprināšana krīzes un pēckrīzes situācijā Latvijā

4. Inovācijas – tautsaimniecības izrāviena dzinējspēks

Gundars Bērziņš, Jānis Priede. Inovāciju izaicinājumi Latvijā salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības valstīm
Jūlija Bistrova, Nataļja Lāce. Uzņēmumu produktivitāte, finanšu veselība un inovatīvais potenciāls
Kārlis Piģēns, Dace Gaile. Publiskais iepirkums un inovācijas: vai nākotnē iespējama to cieša mijiedarbība?

5. Digitālā transformācija

Juris Binde. Krīze kā iespēja Latvijas digitālajai pārveidei un izaugsmei
Irēna Kucina. Privātuma un vārda brīvības apdraudējumi digitālajā komunikācijā un Eiropas Savienības jaunie priekšlikumi par lielo tiešsaistes platformu regulēšanu
Edvīns Danovskis. Digitālo tehnoloģiju izmantošanas iespējas valsts pārvaldē pēcpandēmijas apstākļos

Ziņas par autoriem