Direktore Aija Rozenšteine

Galvenā māksliniece Baiba Lazdiņa

Galvenā redaktore Ieva Zarāne

Redaktore Gita Kļaviņa

Redaktore Agita Kazakeviča

Redaktore Ruta Puriņa

Datorgrafiķe, maketētāja Andra Liepiņa

Zinātnisko žurnālu administratore Ieva Tiltiņa