Direktore Aija Rozenšteine

Lietvede Inta Sakalovska

LU žurnālu atbildīgā redaktore Guna Spurava

Galvenā māksliniece Baiba Lazdiņa

Galvenā redaktore Ieva Zarāne

Redaktore Gita Bērziņa

Redaktore Agita Kazakeviča

Redaktore Ruta Puriņa

Datorgrafiķe, maketētāja Andra Liepiņa

Datorgrafiķe, maketētāja Ieva Tiltiņa