Direktore Aija Rozenšteine

Galvenā māksliniece Baiba Lazdiņa

Galvenā redaktore Ieva Zarāne

Redaktore Gita Kļaviņa

Redaktore Agita Kazakeviča

Redaktore Ruta Puriņa

Angļu valodas redaktore Andra Damberga

Datorgrafiķe, maketētāja Andra Liepiņa

Datorgrafiķe, maketētāja Ineta Priga

Zinātnisko žurnālu administratore Ieva Tiltiņa