Akadēmiskais apgāds

Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds (turpmāk – Apgāds) ir Latvijas Universitātes pamatstruktūrvienība, kuras darbības mērķis ir akadēmiskās literatūras izdošana atbilstoši starptautiskiem standartiem. Apgāds izdod arī populārzinātniskus, informatīvus, reklāmas un citus izdevumus, kas veicina LU tēla veidošanu sabiedrībā un piesaista skolēnu, studentu un sociālo partneru uzmanību, tādējādi nodrošinot labvēlīgu vidi LU misijas izpildei.

Apgāda pilns nosaukums latviešu valodā – Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds; angļu valodā – The University of Latvia Press; vācu valodā – Akademischer Verlag der Universität Lettlands; krievu valodā – Академическое издательство Латвийского Университета; saīsinātais nosaukums – LU Akadēmiskais apgāds latviešu valodā un UL Press  angļu valodā.

Savā darbībā Apgāds ievēro Latvijas Republikas likumus “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”, “Par zinātnisko darbību”, Augstskolu likumu, Izglītības likumu, Autortiesību likumu, citus likumus un normatīvos tiesību aktus, LU Satversmi, LU normatīvos dokumentus un Nolikumu.


Pakalpojumi       E-veikals       Tiešsaistes publikācijas


 

 

Direktore

Aija Rozenšteine