Pieredze liecina, ka daudziem potenciālajiem autoriem nav zināms, kas notiek ar viņu iesniegtajiem garadarbiem izdevniecībā un ko autors varētu ņemt vērā, lai sadarbība ar izdevniecības darbiniekiem izrādītos pēc iespējas veiksmīga un šī kopdarba rezultātā taptu vērtīgs un daudziem lasītājiem ļoti nepieciešams darbs. 

Kad ir pieņemts lēmums (noslēgts līgums ar autoru vai vienošanās ar LU struktūrvienību), ka autora darbs tiks sagatavots publicēšanai, darbā iesaistās literārais redaktors. Tā pienākums ir novērst manuskriptā gramatiskās, stilistiskās kļūdas, pārbaudīt terminu rakstību, uzraudzīt, lai darbs atbilstu iecerētajam nolūkam, atbilstīgajam literārajam stilam, ieteikt autoram veikt nepieciešamos uzlabojumus (koriģēt, papildināt vai saīsināt tekstu), kā arī saskaņot labojumus ar autoru.

Kad manuskripta teksts ir literāri izrediģēts un autors labojumus ir apstiprinājis, darbā iesaistās maketētājs (datorgrafiķis). Kopā ar apgāda direktori vai galveno redaktori maketētājs atbilstīgi autora iecerei izstrādā darba maketa paraugu. Kad tas ir saskaņots ar autoru, maketētājs izstrādā maketu – noformē virsrakstus, samaketē tekstu, ievietojot tajā nepieciešamos attēlus (vajadzības gadījumā tos iepriekš apstrādājot), noformē autora iecerētos pielikumus, rādītājus u. tml. Datorgrafiķis, ņemot vērā autora vēlmes, sagatavo grāmatas vāka dizainu.

Tehniskais redaktors, literārais redaktors vai korektors un autors izlasa samaketēto darbu un norāda maketētājam par veicamajiem labojumiem.

Pēc autora akcepta gatavais darbs tiek nosūtīts iespiešanai.