LU Akadēmiskais apgāds sagatavoto un izdod dažāda veida Latvijas Universitātes mācībspēku, pētnieku un LU struktūrvienību publikācijas (monogrāfijas, rakstu krājumus, konferenču materiālus, projektu atskaites un cita veida zinātniskos darbus). Daudziem no šiem  materiāliem nodrošināta brīva pieeja.