Akadēmiskā Dzīve ir latviešu valodā vienīgais nopietna rakstura žurnāls akadēmiskajai saimei un visiem zinātkārajiem par Tēvzemei nozīmīgiem zinātnes, kultūras un sabiedriskiem jautājumiem. Žurnāls iznāk kopš 1958. gada, līdz 2005. gadam – ASV, kopš 2006. gada Akadēmiskās Dzīves apgāds izdod to kopā ar Latvijas Universitātes Akadēmisko apgādu.
Pilns žurnāla komplekts atrodas ASV Kongresa bibliotēkā.
Žurnāls pieejams starptautiskajā zinātnisko publikāciju datubāzē EBSCO.

Atb. red. Dr. phil. Ainārs Dimants
ISSN 0516-3145

https://doi.org/10.22364/adz.57

   

Akadēmiskā Dzīve Nr. 57, 2021/2022 (PDF)

SATURS

Miķelis Grīviņš, Anda Ādamsone-Fiskoviča. Plānojot neparedzamu nākotni: kā sadzīvot ar pieaugošo neskaidrību
Ivars Kalviņš. Zinātnes, pētniecības un inovācijas prioritāra attīstība kā Latvijas valsts ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikums un Latvijas Zinātņu akadēmijas loma tajā
Inese Grumolte-Lerhe. Zinātnes politika Latvijā: problēmas un perspektīva
Vaira Vīķe-Freiberga. Par likumību un taisnīgumu
Karina Palkova, Inga Kudeikina. Sabiedrības interešu, indivīda un individuālo tiesību ierobežošanas pieļaujamība un samērīgums ­Covid-19 kontekstā
Ritma Rungule, Silva Seņkāne, Diāna Kalniņa. Sociālā solidaritāte un palīdzības sniegšana ­Covid-19 pandēmijas laikā
Ieva Reine, Madara Miķelsone, Ilze Koroļeva, Sigita Sniķere. ­Covid-19 epidēmijas ietekme uz gados vecāku cilvēku veselību Latvijā
Anda RožukalneLatvijas interneta ziņu portālu komentētāju verbālās agresivitātes līmenis Covid-19 pandēmijas laikā (2020–2021)
Nora Jansone-Ratinika, Raimonds Strods. Attālinātā mācīšanās un mācīšana Latvijas augstskolās SARS-CoV-2 (Covid-19) atspulgā jeb kā augstākā izglītība pielāgojās nezināmajam
Oksana Žabko. Izdegšana un garīgās veselības problēmas kā profesijas maiņas iemesls: būtiskie apsvērumi jaunas profesijas izvēlē
Kristaps Lamsters, Jānis Karušs. Latvijas zinātnieku mūsdienu ledāju pētījumi: nozīme, saturs un līdzšinējie rezultāti
Līga Liepa. Atmirušās koksnes daudzveidība dažādos mežos Zemgalē
Pauls Daija. Biedrību kultūra un latviešu grāmatniecība Kurzemē un Vidzemē 19. gadsimta sākumā
Jānis Jansons. Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes sākums
 

APSKATI

Elmārs Pelkaus. Akadēmiskā mūžorganizācija Fraternitas Rusticana simtgadē
Ieva Lejiņa. Akadēmiskās mūžorganizācijas Valentīnes Lasmanes dzīvesstāstā
Gints Šīmanis. Pa Valdemāra takām, soli pa solim
Pēteris Bolšaitis. Kā būtu, ja nebūtu...
Jānis Buholcs. Komunikācijas zinātnes bagātīgums starp ābeci un enciklopēdiju 
 

IN MEMORIAM

Anita Liepiņa, Guntis Liepiņš. In memoriam. Roberts Freimuts (1951–2020)
Ainārs Dimants. In memoriam. Pauls Aldiņš (1971–2020)


HRONIKA

Akadēmiskā vienība Austrums
Akadēmiskā vienība Latviete 


IN THIS ISSUE