Semantika. Sintakse. Valodas kultūra.  INTA FREIMANE. SCRIPTUM FESTIVUM 

Sast., red. A. Kalnača, I. Lokmane
2017
212 lpp.
ISBN 978-9934-18-267-9
ISSN 2256-0262

Semantika. Sintakse. Valodas kultūra.  INTA FREIMANE. SCRIPTUM FESTIVUM (PDF)
Semantics. Syntax. Language standardization. INTA FREIMANE. SCRIPTUM FESTIVUM

 

 

DE IUBILATRICE        

Andra Kalnača, Ilze Lokmane
Inta Freimane un semantika, sintakse, valodas kultūra

Inta Freimane. Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas

IUBILATRIX IPSA 

Inta Freimane
Variatīvuma loma valodas līdzekļu apritē

LAUDATIO IUBILATRICIS 

Ilze Rūmniece
Klasiskās valodas latviešu dziesmām: latīņu gadījums

Anita Butāne
Latviešu un lietuviešu valodas piemēri ārzemju autoru kalku
pētījumos

Dens Dimiņš
Dažas latviešu valodas verbu konstrukcijas ar priedēkļa dubultojumu ar prievārdu vai apstākļa vārdu

Santa Jērāne
Vārdnīcu struktūras koncepcijas: pamatprincipi un varianti

Regīna Kvašīte
Agrīnā otrās baltu valodas mācīšana: semantiskās paralēles

Linda Lauze
Vārdu secība mutvārdu izteikumos ar apzīmētāju un pielikumu

Emīlija Mežale
Sarunvalodas stila jēdziens: kopīgais un atšķirīgais latviešu un somu valodā

Gunta Nešpore-Bērzkalne
Trešās personas verbu saistāmība ar ģenitīvu: „Līdzsvarotā mūsdienu latviešu valodas tekstu korpusa” dati

Svetlana Polkovņikova
Runāšanas verbu izpēte Intas Freimanes darbos

Baiba Saulīte
Determinants un situants latviešu valodā un to novietojums
teikumā

Lauma Šime
Japāņu valodas nominalizēšanas partikula no (の) un tās atbilsmes latviešu valodā

Inta Urbanoviča
Intas Freimanes devums latviešu valodas kultūras kā zinātnes nozares attīstībā

Evelīna Zilgalve
Ne un nē sintaktisko un semantisko funkciju sastatījums

Izdošanas principi