Akadēmiskā Dzīve ir latviešu valodā vienīgais nopietna rakstura žurnāls akadēmiskajai saimei un visiem zinātkārajiem par Tēvzemei nozīmīgiem zinātnes, kultūras un sabiedriskiem jautājumiem. Žurnāls iznāk kopš 1958. gada, līdz 2005. gadam – ASV, kopš 2006. gada Akadēmiskās Dzīves apgāds izdod to kopā ar Latvijas Universitātes Akadēmisko apgādu.
Pilns žurnāla komplekts atrodas ASV Kongresa bibliotēkā.
Žurnāls pieejams starptautiskajā zinātnisko publikāciju datubāzē EBSCO.

Atb. red. Dr. phil. Ainārs Dimants
ISSN 0516-3145

https://doi.org/10.22364/adz.56

   

Akadēmiskā Dzīve Nr. 56, 2020 (PDF)

SATURS

Mihails Hazans. Latvijas diasporas un remigrācijas apjoma novērtējums: metodoloģiskās pieejas un galvenie atzinumi
Inta Mieriņa. Diasporas tīklošanās prakses un piesaistes faktori mūsdienās
Ilze Koroļeva. Piederības izjūta un atgriešanās plāni: kas mainījies Latvijas diasporā?
Daina Grosa. Kādā valodā runā diaspora? Valodas situācijas dinamika
Ieva Reine. Veselības aprūpe Latvijā: kāda ir ģeogrāfijas ietekme uz diasporas izvēli?
Maija Krūmiņa. Atgriešanās zaudētajā paradīzē: trimdas (diasporas) latviešu dzimtenes apciemojumi
Lilita Zaļkalne. Brīvība kā trimdas sociāldemokrātu politiskā balss – pirmie gadi (1948–1954): īss ieskats
Kārlis Kangeris. Büro für heimatvetriebene Ausländer (1952–1964): latviešu bēgļi Rietumvācijā un to loma biroja darbībā
Ģirts Zēgners. Eiropas Latviešu jaunatnes apvienība (ELJA) – vēsture un nozīme
Ojārs J. Rozītis. Īpašā sala Minsteres Latviešu ģimnāzija – bijušā skolēna piezīmes
Kristīne Beķere. Latviešu trimdas nozīmīgākās politiskās akcijas: Baltijas brīvības un miera kuģa (1985) piemērs
Sergejs Kruks. Uzticības, sadarbības un vienotības konceptu izpratne Nacionālajā attīstības plānā 2021.–2027. gadam
Einārs Cilinskis, Gaidis Klāvs, Jānis Reķis. Latvijas klimata un enerģētikas politikas mērķi, risinājumi un analīzes metodes
Vents Sīlis. Patiesības loma postpatiesības apstākļos
Rūdolfs Reinis Vītoliņš. Etiopiešu maltīte kā sakrālās ainavas veidošanas līdzeklis Hērodota Vēsturē

APSKATI
Baiba Bela. Latvijas emigrantu kopienas – Latvijas zinātnieku pienesums starptautiskās migrācijas pētniekiem
Aija Priedīte. Sapņiem te nebija vietas
Juris Pupčenoks. Politiskā liberālisma novērtējums Latvijā
Māra Zirnīte. Valentīnes Lasmanes gadsimta stāsts
Aija Priedīte. Trimdinieka dzīves tēlojums Astrīdas Stankes romānā How long is exile?
Kristīne Tjarve. Vienkārši par sarežģīto jeb par komunikācijas nozares dziļumu
Voldemārs Hermanis. Andra Grīnberga drukātais vārds
Ainārs Dimants. No Jāņa līdz Jānim. Katram bija savs Jānis Stradiņš
Dainis Mjartāns. Alberts Spoģis devies mūžībā

HRONIKA

Akadēmiskā vienība Austrums
Akadēmiskā vienība Latviete
Studentu biedrība Fraternitas Rusticana

IN THIS ISSUE