Akadēmiskā Dzīve ir latviešu valodā vienīgais nopietna rakstura žurnāls akadēmiskajai saimei un visiem zinātkārajiem par Tēvzemei nozīmīgiem zinātnes, kultūras un sabiedriskiem jautājumiem. Žurnāls iznāk kopš 1958. gada, līdz 2005. gadam – ASV, kopš 2006. gada Akadēmiskās Dzīves apgāds izdod to kopā ar Latvijas Universitātes Akadēmisko apgādu.
Pilns žurnāla komplekts atrodas ASV Kongresa bibliotēkā.
Žurnāls pieejams starptautiskajā zinātnisko publikāciju datubāzē EBSCO.

Atb. red. Dr. phil. Ainārs Dimants
ISSN 0516-3145

http://doi.org/10.22364/adz.55

   

Akadēmiskā Dzīve Nr. 55, 2019/2020 (PDF)

SATURS

Dagnija Lazdiņa. Mežaudžu un meža ekosistēmas atjaunošanas pētījumi Latvijā
Santa Celma, Kārlis Dūmiņš, Jānis Ozoliņš. Briežu dzimtas populācijas dinamika – izaicinājums kvalitatīvu mežaudžu atjaunošanā Latvijā
Zigmārs Rendenieks. Meža platību dinamika Latvijas austrumu pierobežā (1967–2015)
Kristaps Makovskis, Dagnija Lazdiņa, Dina Popluga. Ātraudzīgo koku stādījumu izvērtējums, izmantojot AHP metodi
Ilze Pauliņa, Zane Lībiete. Meža ekosistēmu atainojums Latvijas ainavu glezniecībā
Mudrīte Daugaviete. Meži Latvijā laiku lokos un Meža dienu fenomens
Ginta Elksne. Pieredzes mantojums: mežsaimnieka Ernesta Brieža atmiņas
Māra Zirnīte. Paaudžu atmiņu ceļošana: ieskats mutvārdu vēstures avotos
Edmunds Šūpulis, Kaspars Zellis. 20. gadsimta vēsturiskās paaudzes un to identifikācija Latvijas iedzīvotāju dzīvesstāstos
Jānis Pleps. Pirmais Valsts prezidents: vai bija iespējamas alternatīvas
Andris Kleinhofs. Totalitārisms zem komunisma maskas
Velga Vēvere. Ētika kā akustiska dzīvesmāksla: Augusts Milts
Vita Savicka, Zane Gorškova. Sociāli ekoloģiskā modeļa lietojums uzvedības maiņas komunikācijā
Agris Purviņš. Ģenerālis Pēteris Radziņš par Ukrainas vēsturi, un ko no tās varam mācīties

APSKATI
Ainārs Dimants. Vai karaliene ir kaila?
Sergejs Kruks. Saprast visu komunikācijas jomas sarežģītību
Beāte Lielmane. Vietas gars identitātes meklējumos
Pēteris Špeļs. Vecākā uzruna Austruma 135. gadasvētkos LU Mazajā aulā
Valdis Labinskis. In Memoriam Dr. Zigfrīds Zadvinskis

HRONIKA
Akadēmiskā vienība Austrums
Akadēmiskā vienība Latviete
Studentu biedrība Fraternitas Rusticana

IN THIS ISSUE