Human, Technologies and Quality of Education, 2021 = Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības kvalitāte, 2021
Editor Linda Daniela. Rīga, University of Latvia, 2021. 1148 p.

ISBN 978-9934-18-735-3
https://doi.org/10.22364/htqe.2021

 

Izglītība zinātnei un praksei / Education for Science and Practice (PDF)
Žurnāla sastādītājas un redaktores Anna Vulāne, Elita Stikute. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018, 112 lpp.
LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Skolotāju izglītības nodaļas žurnāls
ISBN 978-9934-18-391-1
http://doi.org/10.22364/izup
 

 

Human, Technologies and Quality of Education, 2019 = Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības kvalitāte, 2019
Rīga, Latvijas Universitāte, 2019. 182 lpp.
Editor Linda Daniela
ISBN 978-9934-18-470-3
https://doi.org/10.22364/htqe.2019
Every year, the University of Latvia (UL) organizes scientific conferences to discuss current scientific trends, and work at the conference is organized in 12 scientific directions. In 2019, the 77th conference took place, where one of the scientific directions was “Humans, Technologies and the Quality of Education”, in which specialists in education, psychology, art and languages presented their researchin various areas of innovations and challenges in different educational dimensions.

Human, Technologies and Quality of Education, 2018 = Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības kvalitāte, 2018
Rīga, Latvijas Universitāte, 2018. 222 lpp.
Editor Linda Daniela
ISBN 978-9934-18-400-0
https://doi.org/10.22364/htqe.2018
Every year the University of Latvia (UL) organizes a conference devoted to topical research trends and the 76th UL international scientific conference took place in 2018. The work is organized in 12 sections according to UL priority research trends and one of the conference topics is “Human, Technologies and Quality of Education”

 

Language Environment in University: Accessibility, Quality, Sustainability = Valodu vide augstskolā: pieejamība, kvalitāte, ilgtspēja. LU Valodu centra Starptautiskās konferences rakstu krājums [elektronisks izdevums], 2014. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014. ISBN 978-9984-45-920-2