Starptautiskais zinātniskais žurnāls "Механика композитных материалов" ("Mechanics of Composite Materials”) iznāk sešas reizes gadā, sākot no 1965. gada (līdz 1979. gadam – "Механика полимеров”).
Žurnāls vienlaikus tiek izdots gan krievu, gan angļu valodā. Tā tulkojumu angļu valodā publicē Springer Science+ Business Media, Inc.

Galvenais redaktors Andris Čate (Andris Chate


Žurnāla izdošana krievu valodā uz laiku apturēta. No 2023. gada žurnāls pieņem rakstus tikai angļu valodā.


Журнал "Меxаника композитныx матеpиалов" ("Mechanics of Composite Materials") выходит 6 раз в год с 1965 г. (до 1979 г. "Механика полимеров"). 
Журнал издается одновременно на русском и английcком языках. Английская версия издается Springer Science+ Business Media, Inс.

Главный редактор А. К. Чате


Издание журнала на русском языке временно приостановлено.
С 2023 года на неопределенное время журнал принимает статьи только на английском языке.


Impact Factor (IF) = 1.7 (2022; 1.285 in 2021)
Five-Year Impact Factor = 1.4 (2022; 1.142 in 2021)
CiteScore (SCOPUS) = 2.6 (2022; 2.3 in 2021)
Source Normalized Impact per Paper (SCOPUS: SNIP) = 0.981 (2022; 0.823 in 2021)
Scientific Journal Ranking (Scimago: SJR) = 0.382 (2022; 0.354 in 2021)
Downloads (Springer) = 41 133 (2022, 33 747 in 2021)
Percent of self-citations (Web & Science) (%) = 17,64 (2022, 14.51 in 2021)
by Journal Citation Reports®/ Scopus®


ISSN 0203-1272 (Latvijas Universitāte, iespiests)
ISSN 2592-9461 (Latvijas Universitāte, elektronisks)

ISSN 0191-5665 (Springer, iespiests)
ISSN 1573-8922 (Springer, elektronisks)


Aktuāli!

LU iedibina Vitauta Tamuža vārdā nosaukto Balvu par labāko ikgadējo publikāciju žurnālā Mechanics of Composite Materials (MCM).  Balvu administrē LU fonds no akadēmiķa Vitauta Tamuža dāvinājuma līdzekļiem. 
Aicinām pieteikties Vitauta Tamuža Balvai 


Autoru ievērībai! Angļu valodā uzrakstītus manuskriptus sūtīt žurnāla redakcijai: mcm@pmi.lv

Вниманию авторов! Рукописи на английском языке направлять в редакцию журнала по адресу: mcm@pmi.lv


Buklets | Буклет (PDF)


Žurnāla saturs | Содержание журнала 

Žurnāls publicē oriģinālu eksperimentālo un teorētisko pētījumu rezultātus par kompozīto materiālu, kā arī to matricu un stiegrojuma, īpašībām un uzvedību. Īpaša uzmanība tiek pievērsta sekojošām tēmām:  

 • sabrukums, nogurums un ilglaicīgā stiprība;
 • materiālu un konstrukciju optimālās projektēšanas metodes;
 • ilglaicīgo īpašību prognozēšana un novecošanās problēmas;
 • nesagraujošās pārbaudes;
 • tehnoloģijas mehāniskie aspekti;
 • kompozītie materiāli civilajā būvniecībā un infrastruktūrā;
 • nanokompozītu mehānika;
 • biokompozītu mehānika. 

Журнал Механика композитных материалов публикует результаты оригинальных экспериментальных и теоретических исследований свойств и поведения композитных материалов и их составляющих. Особое внимание уделяется следующим проблемам: 

 • разрушение и усталость, длительная прочность; 
 • методы оптимального проектирования материалов и конструкций из них; 
 • прогнозирование длительных свойств и вопросы старения; 
 • неразрушающий контроль; 
 • механические аспекты технологии; 
 • композиты в гражданском строительстве и инфраструктуре; 
 • механика нанокомпозитов; 
 • механика биокомпозитов. 

Galvenais redaktors | Главный редактор

Andris K. Chate (Čate)
Institute of Materials and Structures, Riga Technical University, Riga, Latvia

 

Redkolēģija | Редакционная коллегия

Galvenā redaktora vietnieks | Заместитель главного pедактоpа
H. Altenbach
Faculty of Mechanical Engineering, Otto von Guericke University Magdeburg, Magdeburg, Germany
https://orcid.org/0000-0003-3502-9324

Galvenā redaktora vietnieks | Заместитель главного pедактоpа
J. Andersons
Institute for Mechanics of Materials, University of Latvia, Riga, Latvia
https://orcid.org/0000-0002-2094-0142

A. Aniskevich
Institute for Mechanics of Materials, University of Latvia, Riga, Latvia
https://orcid.org/0000-0003-1242-6570

A. Krasnikovs
Institute of Mechanics and Mechanical Engineering, Riga Technical University, Riga, Latvia

V. Gribniak
Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania
https://orcid.org/0000-0001-8296-0037

J. Majak
Department of Mechanical and Industrial Engineering, Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia
https://orcid.org/0000-0003-3414-8890

J. Varna
Department of Engineering Sciences and Mathematics, Lulea University of Technology, LuleåSweden &
Institute of Mechanics and Mechanical Engineering, Riga Technical University, Riga, Latvia

 

Redakcijas padome | Редакционный совет

S. C. Amico
Materials Engineering Department, Federal University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazil
https://orcid.org/0000-0003-4873-2238

S. D. Akbarov
Department of Mechanical Engineering, Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey &
Institute of Mathematics and Mechanics, National Academy of Sciences of Azerbaijan, Baku, Azerbaijan

A. Arteiro
Department of Mechanical Engineering, University of Porto & Composite Materials and Structures Research Unit (UMEC), INEGI, Porto, Portugal
https://orcid.org/0000-0003-2427-0243

M. Aydogdu
Department of Mechanical Engineering, Trakya University, Edirne, Turkey
https://orcid.org/0000-0003-4567-2532

L. Asp
Department of Industrial and Materials Science, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden
https://orcid.org/0000-0003-0630-2037

E. Barkanov
Institute of Materials and Structures, Riga Technical University, Riga, Latvia
https://orcid.org/0000-0001-8344-2848

W. Becker
Institute of Structural Mechanics, TU Darmstadt, Darmstadt, Germany

V. N. Burlayenko
Department of Applied Mathematics, National Technical University KhPI, Kharkiv, Ukraine
https://orcid.org/0000-0003-0431-3103

V. Carvelli
Department of Architecture, Built Environment and Construction Engineering, Politecnico di Milano, Milan, Italy
https://orcid.org/0000-0001-5272-608X

E.-M. Craciun
Faculty of Mechanical, Industrial and Maritime Engineering, Ovidius University of Constanta, Constanta, Romania

M. Di Sciuva
Department of Mechanical and Aerospace Engineering, Polytechnic University of Turin, Turin, Italy

N. D. Duc
Vietnam National University, Department of Engineering and Technology in Constructions and Transportation, Hanoi, Vietnam

V. A. Eremeyev
Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture (DICAAR), University of Cagliari, Cagliari, Italy
https://orcid.org/0000-0002-8128-3262

I. Guz
The School of Engineering and Physical Sciences, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland, United Kingdom

E. V. Iarve
Department of Mechanical and Aerospace Engineering, University of Texas at Arlington, USA

G. Kang
School of Mechanics and Engineering, Southwest Jiaotong University, Chengdu, China
https://orcid.org/0000-0002-7554-8965

A. Katunin
Department of Fundamentals of Machinery Design, Silesian University of Technology, Gliwice, Poland
https://orcid.org/0000-0002-9386-5104

Seong S. Kim
Department of Mechanical Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Tech. (KAIST), Daejeon, South Korea
https://orcid.org/0000-0001-8722-0505

E. Kontou
Department of Applied Mathematical and Physical Sciences, National Technical University of Athens, Athens, Greece

V. Kulakov
Institute for Mechanics of Materials, University of Latvia, Riga, Latvia

S. V. Lomov
Department of Materials Engineering, KU Leuven, Leuven, Belgium
https://orcid.org/0000-0002-8194-4913

A. Muc
Institute of Machine Design, Cracow University of Technology, Krakow, Poland

L. Placidi
Faculty of Engineering, International Telematic University Uninettuno, Rome, Italy
https://orcid.org/0000-0002-1461-3997

R. Rodríguez-Ramos
Faculty of Mathematics and Computer Science, Universidad de La Habana, Havana, Cuba
https://orcid.org/0000-0002-3093-6948

T. Sadowski
Department of Solid Mechanics, Lublin University of Technology, Lublin, Poland
https://orcid.org/0000-0001-9212-8340

R. Talreja
Department of Aerospace Engineering, Texas A&M UniversityUSA

Y. Tokovyy
Ya. S. Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics, NAS Ukraine, L'vov, Ukraine
https://orcid.org/0000-0003-1610-0113

 

Goda padome | Почетная коллегия

L. Aghalovyan, Armenia
A. Bogdanovich, USA
A. N. Guz’, Ukraine
A. Duda, Germany
M. Kalniņš, Latvia
N. Shcherbina, Ukraine
A. D. Zamanov, Azerbaijan

Academic OneFile, Academic Search, Chemical Abstracts Service (CAS), ChemWeb, CSA, Current Abstracts, Current Contents/Engineering, Computing and Technology, Earthquake Engineering Abstracts, EBSCO, EI-Compendex, Engineered Materials Abstracts, Gale, Google Scholar, INIS Atomindex, INSPEC, Journal Citation Reports/Science Edition, Materials Science Citation Index, OCLC, Polymer Library, ProQuest, Reaction Citation Index, Science Citation Index Expanded (SciSearch), SCOPUS, Summon by Serial Solutions, VINITI – Russian Academy of Science.

Žurnāls pieņem labā angļu valodā uzrakstītus rakstus.


С 2023 года на неопределенное время журнал принимает статьи только на английском языке.

Редколлегия отбирает для публикации наиболее важные и интерес­ные работы, содержащие новые результаты и концепции или оригинальный анализ литературных данных.

Plašākai informācijai sazinieties ar žurnāla "Mechanics of Composite Materials" redakciju.

За дополнительной информацией обращайтесь к редакции журнала.

Механика композитных материалов
Aizkraukles iela 23
Rīga, LV-1006
Latvija

mcm@pmi.lv
 


 

Some Conferences and Congresses (Composites & Advanced Materials)
2024–2025

20th WCNDT
The 20th World Conference on Non-Destructive Testing

May 27-31, 2024, Songdo Convensia, Incheon, Korea
https://www.20thwcndt.com/ 

ECCOMAS CONGRESS 2024
The 9th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering

June 3-7, 2024, Lisbon, Portugal
https://eccomas2024.org

Renewable Materials Conference 2024
June 11-13, 2024, Siegburg/Cologne, Germany
https://renewable-materials.eu/

MECHCOMP9
The 9th International Conference on Mechanics of Composites

June 26-28, 2024, University of Porto, Porto, Portugal
https://www.mechcomp9.com

ECCM21 2024
The 21st European Conference on Composite Materials

July 2-5, 2024, Nantes, France
https://www.showsbee.com/fairs/European-Conference-Composite-Materials.html 

MDA 2024
The 5th International Conference on Materials Design and Applications

July 4-5, 2024, University of Porto (FEUP), Porto, Portugal
https://web.fe.up.pt/~mda2024/

WCCM 2024 and PANACM 2024
The 16th World Congress on Computational Mechanics and 4th Pan American Congress on Computational Mechanics

July 21-26, 2024, Vancouver, British Columbia, Canada
https://www.wccm2024.org/

The 14th National Congress on Theoretical and Applied Mechanics
September 2-4, 2024, Sofia, Bulgaria
https://congress.imbm.bas.bg/

SAMPE Europe
SAMPE Europe 24 Conference

September 24-26, 2024, Belfast, Northern Ireland
https://www.sampe-europe.org/conferences/se-conference-belfast-2024/

7th ITHEC
The International Conference and Exhibition on Thermoplastic Composites

October 9-10, 2024, Congress Center and Messe Bremen, Germany
https://ithec.de/ 

MS 2024
The 2nd International Conference on Mechanics of Solids

October 30-31, 2024, FEUP, Porto, Portugal
https://web.fe.up.pt/~ms2024/

DRMS2025 
The 2nd International Conference on Durability, Repair and Maintenance of Structures
March 13-14, 2025, University of Porto, Porto, Portugal 
https://www.fe.up.pt/drms/2025

CompTest 2025
The 12th International Conference on Composite Testing and Model Identification

The CompTest conference series aims to gather the European scientific community working in the field of testing and
modelling of composites. They were initially inspired by the European Conferences on Composite Testing and Standardization
(CTS). Research into heterogeneous and anisotropic materials and structures raise a few challenges including: the identification
of numerous parameters; development of specific test fixtures (shear, compression, fracture toughness); control of parasitic
effects. Consequently, development of testing and model identification procedures is an important focus. The conference
series are organized by prof. Michael Wisnom and prof. Fabrice Pierron since 2003. Among the hosts of previous conference
editions are University of Girona (Spain), ONERA (France), KU Leuven (Belgium) and others.
May 21-23, 2025, Riga Technical University, Riga, Latvia
https://comptest.net/ 

CICE 2025
International Conference on Fiber-Reinforced Polymer Composites in Civil Engineering

July 9-11, 2025, Lisbon, Portugal
https://www.showsbee.com/fairs/Composites-in-Civil-Engineering-Conference.html

VBE2025
The 2nd International Conference on Vehicle Body Engineering

November 6-7, 2025, University of Porto (FEUP), Porto, Portugal
https://www.engeduconferences.com/VBE2025 

ICCM24
The 24th International Conference on Composite Materials

August 4-8, 2025, Baltimore, Maryland, U.S.A
http://iccm24.com/