Eiropas klasiskās senatnes pētījumi ir Latvijas Universitātes (LU) Humanitāro zinātņu fakultātes Klasiskās filoloģijas katedras un attiecīgo studiju programmas dalībnieku uzdevums un kopdarbs, arvien ar interesi uzņemot un piesaistot arī citu valstu un augstskolu kolēģu pētnieciskā darba rezultātus. Latvijas Universitāte ir vienīgā augstskola Latvijā, kur pārstāvētas klasiskās filoloģijas studijas un pētniecība.

Krājuma redaktores / Editors: Ilze Rūmniece (Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte), e-pasts: ilze.rumniece@lu.lv; Gita Bērziņa (Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte), e-pasts: gita.berzina.hzf@lu.lv
Krājuma redaktoru vietniece / Deputy Editor: Ilona Gorņeva (Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte), e-pasts: ilona.gorneva@.lu.lv

ISSN 2255-9779
https://doi.org/10.22364/av


Vairāk par ANTIQUITAS VIVA: STUDIA CLASSICA

About ANTIQUITAS VIVA: STUDIA CLASSICA


Nākamais rakstu krājums (ANTIQUITAS VIVA 6: studia classica) patlaban sagatavošanā.

The next collection of articles (ANTIQUITAS VIVA 6: studia classica) is currently being prepared.


Iepriekšējie izdevumi

Antiquitas Viva 5, studia classica (2019)
Antiquitas Viva 4, studia classica (2014)
Antiquitas Viva 3, studia classica (2009)
Antiquitas Viva 2, studia classica (2005)
Antiquitas Viva, studia classica (LU ZR Nr. 645; 2001)