Eiropas klasiskās senatnes pētījumi ir Latvijas Universitātes (LU) Humanitāro zinātņu fakultātes Klasiskās filoloģijas katedras un attiecīgo studiju programmas dalībnieku uzdevums un kopdarbs, arvien ar interesi uzņemot un piesaistot arī citu valstu un augstskolu kolēģu pētnieciskā darba rezultātus. Latvijas Universitāte ir vienīgā augstskola Latvijā, kur pārstāvētas klasiskās filoloģijas studijas un pētniecība.

ISSN 2255-9779

https://doi.org/10.22364/av


Antiquitas Viva 5, studia classica (2019)

Antiquitas Viva 4, studia classica (2014)

Antiquitas Viva 3, studia classica (2009)