Redkolēģijas priekšsēdētājs: 
Prof. Jānis Lazdiņš, Latvijas Universitāte, Latvija
Redkolēģijas priekšsēdētāja vietnieks: 
Prof. Karlo Amatuči, Neapoles Federika II universitāte, Itālija

Redkolēģijas locekļi:
Prof. Jānis Kārkliņš, Latvijas Universitāte, Latvija
Prof. Kaspars Balodis, Latvijas Universitāte, Latvija
Prof. Sanita Osipova, Latvijas Universitāte, Latvija
Prof. Daiga Rezevska, Latvijas Universitāte, Latvija
Prof. Ringolds Balodis, Latvijas Universitāte, Latvija
Prof. Jautrīte Briede, Latvijas Universitāte, Latvija
Prof. Valentija Liholaja, Latvijas Universitāte, Latvija
Prof. Ārija Meikališa, Latvijas Universitāte, Latvija
Prof. Kristīne Strada-Rozenberga, Latvijas Universitāte, Latvija
Prof. Annija Kārkliņa, Latvijas Universitāte, Latvija
Prof. Gabriels Tavits, Tartu Universitāte, Igaunija
Prof. Aleksei Kelli, Tartu Universitāte, Igaunija
Prof. Ramūns Birštons, Viļņas Universitāte, Lietuva
Prof. Kristofs Šēve, Ķīles Altenholcas/Reinfeldas Lietišķo zinātņu universitāte, Vācija
Prof. Kazunobu Oijama, Kanagavas Universitāte, Japāna
Doc. Lučia Mokra, Bratislavas Universitāte, Slovākija
Asoc. prof. Anita Rodiņa, Latvijas Universitāte, Latvija
Asoc. prof. Kristīne Dupate, Latvijas Universitāte, Latvija
Asoc. prof. Inga Kačevska, Latvijas Universitāte, Latvija
Asoc. prof. Artūrs Kučs, Latvijas Universitāte, Latvija
 


Tiesību ierobežojumu pieļaujamība un attaisnojamība demokrātiskā tiesiskā valstī. Latvijas Universitātes 81. starptautiskās zinātniskās konferences tiesību zinātnes rakstu krājums = Admissibility and Justifiability of Restrictions of Rights in a Democratic State Governed by the Rule of Law. Article collection in legal science, the 81st international scientific conference  of the University of Latvia. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 432 lpp.