Liene Kalviša. Evidencialitāte latviešu valodā

2018
168 lpp.
ISBN 978-9934-18-162-7
ISSN 2256-0262 

   

Evidencialitāte latviešu valodā (PDF)

Saīsinājumi un apzīmējumi
Ievads
1. Evidencialitātes jēdziena izpratne
1.1. Evidencialitātes apraksta vēsture
1.2. Evidencialitātes jēdziena teorētisks apskats
2. Evidencialitāte un modalitāte
3. Informācijas ieguves veidi. Tieša informācija
4. Renaratīvs

4.1. Morfoloģiski renaratīva izteikšanas līdzekļi
4.1.1. Atstāstījuma izteiksme
4.1.2. Vajadzības izteiksmes atstāstījuma paveids
4.2. Nemorfoloģiski renaratīva izteikšanas līdzekļi
4.2.1. Darbības vārda forma SAKA
4.2.2. Iespraudumi un citas sintaktiskas konstrukcijas
5. Inferencialitāte
5.1. Morfoloģiski inferencialitātes izteikšanas līdzekļi
5.1.1. Saliktās laika formas
5.1.2. Vajadzības izteiksme
5.2. Nemorfoloģiski inferencialitātes izteikšanas līdzekļi
5.2.1. Evidenciālas semantikas darbības vārdi
5.2.2. Partikulas
6. Admiratīvs
Secinājumi
Terminu skaidrojums
Terminu rādītājs
Literatūra
Avoti
Teorētiskā literatūra
Evidentiality in Latvian. Summary