"Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls" ir anonīmi recenzēts vēstures žurnāls, kurā publicēto zinātnisko rakstu mērķis ir paplašināt un padziļināt zināšanas par procesiem un notikumiem, kas no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām norisinājušies, kā arī ietekmējuši norises Latvijas un pārējo Baltijas valstu teritorijā, vai notikuši ārpus tās, bet ir saistīti ar Latvijas un Baltijas reģiona pagātni. Žurnāls dibināts 1936. gadā, pastāvējis līdz 1940. gadam, atjaunots kopš 1991. gada.
No 2012. gada "Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls" ir iekļauts EBSCO datubāzē Academic Search Ultimate.

Atbalsts LU Latvijas vēstures institūta LU ilgtermiņa saistību izpildei 2020.–2022. g.  ("Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls")

© LU Latvijas Vēstures Institūts
ISSN 1025-8906 (drukāts)
ISSN 2592-8791 (elektronisks)
https://doi.org/10.22364/lviz

Redakcijas adrese: Kalpaka bulvāris 4, 126. telpa, Rīga, LV-1050
Atbildīgā redaktore Dr. hist. Eva Eihmane
E-pasts: eva.eihmane@lu.lv

Papildu informācija žurnāla mājaslapā

Žurnāla jaunākā izdevuma 2021 1 (113) pilns saturs