Socioloģija. 808. sējums

Sociology. Volume 808

PDF fails (1,2 MB) 

Satura rādītājs / Content

Vladislavs Volkovs
Etnisko minoritāšu identitātes jēdziens socioloģijā: teorētiskās paradigmas un Latvijas zinātnieku viedokļi
The concept ‘identity of ethnic minorities’ in sociology: theoretical paradigms and Latvian scientists’ views

Oksana Žabko
Darbiekārtošanās pakalpojumu sniedzēji kā aģenti migrācijai uz Norvēģiju
Work placement agencies as agents facilitating migration to  Norway

Evija Kļave, Inese Šūpule
Re-emigrācijas politika Latvijā: re-emigrantu perspektīva
Return migration policy in Latvia: the perspective of  returnees

Miķelis Grīviņš
“Nauda zemē mētājas”: meža melleņu sektora attīstības daudzdimensionālās izpausmes
“Forests made of money”: multidimensional properties of  the wild blueberry sector’s development

Dace Balančonoka
Zemnieku saimniecība: ģimene versus lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmums
Farm: family versus agricultural production company

Renārs Felcis
No iesaistīšanās līdz piesaistīšanai: daudzveidīgā privātā meža īpašnieku pieredze, pievienojoties kopīgiem meža īpašumiem
From involvement till recruitment: private forest owners’ diverse enrolment experience in common organizations of  forest properties

Annele Tetere
Vardarbības pārvarēšanas pieredze sieviešu dzīvesstāstos
Lived experience of coping with domestic violence in women's life stories