Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference “Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās”. Tēžu krājums. Rīga: Latvijas Universitāte, 2021. 55 lpp.
ISBN 978-9934-18-668-4 (PDF)
https://doi.org/10.22364/luszk.79.spmk.tk

 

Latvijas Universitātes 78. starptautiskā zinātniskā konference “Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās” (2020. gada 20. februārī). Tēžu krājums. Rīga: Latvijas Universitāte, 2020. 60 lpp.
ISBN 978-9934-18-520-5
e-ISBN 978-9934-18-521-2
https://doi.org/10.22364/luszk.78.spmk.tk

 

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Inovācijas bērnu attīstības traucējumu diagnostikā un terapijā / Innovations in the diagnosis and treatment of children's developmental disorders". Rīga, 2018.
ISBN 978-9934-18-385-0  
http://doi.org/10.22364/idtcdd.2018