Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Inovācijas bērnu attīstības traucējumu diagnostikā un terapijā / Innovations in the diagnosis and treatment of children's developmental disorders". Rīga, 2018.
ISBN 978-9934-18-385-0
http://doi.org/10.22364/idtcdd.2018

Tēžu un rakstu krājums / Collection of Abstracts and Articles (PDF)
 

SATURS / CONTENTS

Friedemann Schulze. BASIC ELEMENTS OF SOCIAL-PEDIATRIC DEVELOPMENTAL REHABILITATION BY THEODOR HELLBRÜGGE. http://doi.org/10.22364/idtcdd.2018.01

Nataliia Andrushchenko, Evgenij Kryukov, Rifkat Muhamedrahimov, Aleksander Iova, Irina Arintsina, Varvara Anikina, Oksana Poteshkina, Maryia Solodunova, Irina Mamajchuk, Daryia Chernego. TRAITS AND PERSPECTIVES OF COMPREHENSIVE DIAGNOSTICS OF MENTAL HEALTH OF YOUNG CHILDREN WITH INTRAVENTRICULAR HEMORRHAGES AND POSTHEMORRHAGIC HYDROCEPHALUS IN ANAMNESIS. http://doi.org/10.22364/idtcdd.2018.02

Valdis Folkmanis, Aleksandrs Vasilonoks, Lilian Tzivian. PROGRESS IN PSYCHOMOTOR FUNCTION OF CHILDREN ATTENDED AND DID NOT ATTEND DEVELOPMENTAL THERAPIES. http://doi.org/10.22364/idtcdd.2018.03

D. O. Ivanov, Yu. P. Uspensky, I. I. Mogileva. MAINSTREAM OF NEUROPHSYCHONUTRICIOLOGY FOR PSYCHOINTELLECTUAL DEVELOPMENT OF CHILDREN AND ADOLESCENTS. http://doi.org/10.22364/idtcdd.2018.04

Yu. V. Petrenko, V. P. Novikova, A. V. Polunina, N. E. Prokopjeva. MATERNAL OBESITY AND CHILD HEALTH AT DIFFERENT AGES. http://doi.org/10.22364/idtcdd.2018.05

Juris Jansons, Zanda Rūsiņa. BĒRNU TIESĪBAS UZ VESELĪBAS APRŪPES PIEEJAMĪBU LATVIJĀ. http://doi.org/10.22364/idtcdd.2018.06

Martins Osis. PERSONA AR PROGNOZĒJAMU INVALIDITĀTI UN INVALIDITĀTI. BĒRNA TIESĪBAS. http://doi.org/10.22364/idtcdd.2018.07

Gundega Tomele. RUNAS UN VALODAS ATTĪSTĪBAS MULTISTRUKTURĀLAIS MODELIS BĒRNU VALODAS TRAUCĒJUMU PREVENCIJĀ MONTESORI PEDAGOĢIJAS ASPEKTĀ. http://doi.org/10.22364/idtcdd.2018.08

Silvija Ābele, Lilian Tzivian, Laila Meija, Valdis Folkmanis. TERAPEITISKA UZTURA STRATĒĢIJAS UN UZTURA BAGĀTINĀTĀJU POTENCIĀLS AUTISKĀ SPEKTRA SIMPTOMU MAZINĀŠANĀ BĒRNIEM. http://doi.org/10.22364/idtcdd.2018.09

Kristīne Riemere. MONTESORI METODES IZMANTOŠANAS IESPĒJAS DEMENCES PACIENTU APRŪPĒ. http://doi.org/10.22364/idtcdd.2018.10

Marina Meļņika, Ina Mežiņa-Mamajeva. PIRMSKOLAS VECUMA BĒRNU LABSAJŪTAS SAISTĪBA AR ŪDENS LIETOŠANAS PARADUMIEM. http://doi.org/10.22364/idtcdd.2018.11

Kristīne Dimante, Ainārs Bajinskis. DATORTOMOGRĀFIJAS PIELIETOJUMS PIE IEDZIMTĀM KRŪŠU KURVJA SIENAS PATOLOĢIJĀM DAŽĀDĀM VECUMA GRUPĀM BĒRNIEM. http://doi.org/10.22364/idtcdd.2018.12