Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VI = The Scholarly Readings of Young Historians VI
Zinātniskā redaktore Kristīne Beķere. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021. 180 lpp.
https://doi.org/10.22364/jvzl.06

 

Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi V = The Scholarly Readings of Young Historians V
Zin. red. Ilze Boldāne-Zeļenkova. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020. 164 lpp.
https://doi.org/10.22364/jvzl.05

     

Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi IV. Starpdisciplināri pētījumi Latvijas vēsturē = The Scholarly Readings of Young Historians IV
Sast. Ilze Boldāne-Zeļenkova un Alberts Rokpelnis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 156 lpp.
https://doi.org/10.22364/jvzl.04

   

Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi III. Starpdisciplināri pētījumi Latvijas vēsturē = The Scholarly Readings of Young Historians III
Sast. Ilze Boldāne-Zeļenkova un Alberts Rokpelnis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018. 136 lpp.
https://doi.org/10.22364/jvzl.03