HOMO ET. Persona. Societas. Natura. Innovationes. 2019. gada LU studentu zinātniskās konferences rakstu krājums
https://doi.org/10.22364/lu.szk.1.rk
ISBN 978-9934-18-517-5
e-ISBN 978-9934-18-519-9

 

MUNDUS ET. Idea. Homo. Communitas. Sciens. 2020. gada LU studentu zinātniskās konferences rakstu krājums
https://doi.org/10.22364/lu.szk.2.rk
ISBN 978-9934-18-642-4
e-ISBN 978-9934-18-643-1