Ločmele, Klinta, Uzule, Laura. Diasporas mediju pētījums. Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta Diasporas un migrācijas pētījumu centrs. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 53 lpp.
Par ziņojuma saturu pilnībā atbildīga Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas centra pētnieku grupa, un tas nav uzskatāms par Ārlietu ministrijas, pētījuma pasūtītājas, viedokli.


ISBN 978-9934-36-133-3 (PDF)
https://doi.org/10.22364/dmp.23 

Pilna satura PDF (1.79 MB)

Šis ir pirmais apjomīgais pētījums pēdējo gadu laikā, kurā analizēts diasporas mediju saturs un pašu mediju redzējums par medija lomu, darbību un nākotnes prognozēm.

Pētījuma mērķis: noskaidrot Latvijas diasporas mediju veidus un piedāvāt Latvijas situācijai atbilstošu definīciju un diasporas medija statusa kritērijus, izpētīt valsts iestāžu gaidas no tiem un pašu mediju redzējumu par savu darbību, finansējumu, žurnālistikas ētiku, auditoriju un to pastāvēšanas riskiem, diasporas mediju darbības izbeigšanas iemeslus, analizēt diasporas mediju saturu tematiskajā un žurnālistikas kvalitātes ziņā, pievēršot šiem jautājumiem uzmanību arī no Mediju atbalsta fonda saņemtā finansējuma kontekstā.

Pētījuma jautājumi:

  1. Kāda ir Latvijas gadījumam piemērojama diasporas medija definīcija, un kādi Latvijas diasporas mediji pastāv?
  2. Kāds bija oriģinālsatura īpatsvars, un kādā kvalitātē tas tika veidots diasporas medijos 2022. gadā? Vai un kādas ir atšķirības satura kvalitātē, kas radīts ar un bez Mediju atbalsta fonda finansējuma?
  3. Kādi šobrīd ir Latvijas īstenotie diasporas mediju atbalsta mehānismi, un kas no diasporas medijiem tiek sagaidīts?
  4. Kādu iemeslu dēļ pēdējos astoņos gados (kopš 2014. gada pētījuma) ir beiguši pastāvēt daļa diasporas mediju un interneta vietņu?
  5. Kā tiek nodrošināta diasporas mediju ikdienas darbība, tostarp žurnālistu ētikas ievērošana un finansējuma piesaiste, un kā diasporas mediju pārstāvji redz lielākos pastāvēšanas riskus?
  6. Kā diasporas mediju pārstāvji redz savu auditoriju, misiju un kādu atbalstu sagaida no Latvijas valsts?