“Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture” (Journal of the University of Latvia. History) ir žurnāla “Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki” turpinājums.
ISSN 2500-9621
https://doi.org/10.22364/luzv

Galvenais redaktors: prof. Dr. hist. Jānis Taurēns
Redakcijas kolēģija: A. Českins (Lielbritānija), I. Feldmanis, A. Frejmarks (Zviedrija), A. Ivanovs, Ē. Jēkabsons, V. Kļava, S. Kruizinga (Nīderlande), A. Levāns, M. Laurs (Igaunija), A. Marejs (Lielbritānija), S. Miloiu (Rumānija), T. K. Nīlsens (Dānija), A. Rukkass (Ukraina), I. Runce, A. Stranga, A. Šnē, J. Taurēns, J. Vaičenonis (Lietuva), B. Vudvorts (ASV), A. Zunda.

No 2016. gada “Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture” ir iekļauts EBSCO datubāzē “Central & Eastern European Academic Source”.

Vadlīnijas rakstu sagatavošanai un atsauču ievietošanai rakstos

Guidelines for authors of Journal of the University of Latvia. History