“Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture” (Journal of the University of Latvia. History) ir žurnāla “Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki” turpinājums.
ISSN 2500-9621 (drukāts)
ISSN 2592-9593 (elektronisks)
https://doi.org/10.22364/luzv

Galvenā redaktore: PhD Kristīne Beķere
Redakcijas kolēģija: A. Českins (Lielbritānija), A. Frejmarks (Zviedrija), A. Ivanovs, Ē. Jēkabsons, V. Kļava, S. Kruizinga (Nīderlande), A. Levāns, M. Laurs (Igaunija), A. Marejs (Lielbritānija), S. Miloiu (Rumānija), T. K. Nīlsens (Dānija), A. Rukkass (Ukraina), I. Runce, A. Stranga, A. Šnē, J. Taurēns, J. Vaičenonis (Lietuva), B. Vudvorts (ASV), A. Zunda.

No 2016. gada “Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture” ir iekļauts EBSCO datubāzē “Central & Eastern European Academic Source”.

Visi žurnāla raksti brīvpieejā https://journal.lu.lv/luzv