Ceļš ir Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks recenzēts izdevums ar starptautisku redakcijas kolēģiju. Žurnāla raksti atrodami arī EBSCO datubāzē.
"Ceļš" is a fully refereed journal with an international panel of referees. "Ceļš" can be found also in EBSCO databases.

Atbildīgais redaktors – Dr. phil. Valdis Tēraudkalns

ISSN 1407-7841

https://doi.org/10.22364/cl.71

Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes žurnāls “Ceļš” piedāvā lasītājiem rakstus par plašu teoloģisku, reliģijpētniecisku un kultūrvēsturisku tēmu loku.

   

NUMURA SATURS

https://doi.org/10.22364/cl.71.01
Ņikita Andrejevs. “Vai viņa daļa dzīvo manī?” Smokija Mo dziesmas “Kas ir radītājs” interpretācija popkultūras un reliģijas studiju kontekstā

https://doi.org/10.22364/cl.71.02
Dace Balode, Ģirts Rozners. Fundamentālisms kā kristīgās ticības fenomens Latvijā

https://doi.org/10.22364/cl.71.03
Kristīna Ēce. Anna Irbe un misijas darbs Karunagarapuri

https://doi.org/10.22364/cl.71.04
Laima Geikina. Studējošo garīgā labizjūta un praktiskas ievirzes teoloģijas studiju programma

https://doi.org/10.22364/cl.71.05
Ilze Jansone, Ilze Jankovska. “Pliks es nācu no mātes klēpja, un pliks es turp atgriezīšos!”: māksla nomirt patērētāju sabiedrībā

https://doi.org/10.22364/cl.71.06
Linards Rozentāls, Ieva Salmane-Kuļikovska, Ilze Ūdre. Vai liekam punktu?

https://doi.org/10.22364/cl.71.07
Valdis Tēraudkalns. Cerību laiks: LELB kontakti ar Anglijas baznīcu arhibīskapa Gustava Tūra darbības laikā (1946–1968)