Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Teoloģijas un reliģijpētniecības sekcija “Krīzes un reliģija”. Tēžu krājums. Rīga: Latvijas Universitāte, 2021. 28 lpp.

ISBN 978-9934-18-664-6
https://doi.org/10.22364/luszk.79.trs.tk

Tēžu krājuma PDF (442 KB)