Acta Universitatis Latviensis – pie gadsimta sliekšņa. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2019, 96 lpp.
Projekta vadītāja Mārīte Saviča

ISBN 978-9934-18-451-2
http://doi.org/10.22364/aul.100.pgs

Krājumā iekļautie raksti tapuši saistībā ar Latvijas Universitātes Bibliotēkas organizēto zinātnisko konferenci “LU Rakstu nozīmība: nenovērtēta vai pārvērtēta”, kas notika 2015. gada 22. septembrī un bija veltīta LU 96. gadskārtai.

PDF fails (2,85 MB)