Pamatojoties uz 2019. gada 21. jūnija LU rektora rīkojumu Nr. 1/245 “Par Latvijas Universitātes Vizuālās identitātes vadlīniju lietošanu”, ir izstrādāta Vizuālā stila grāmata un LU pilnveidotās identitātes ieviešanas plāns. Saskaņā ar šiem dokumentiem LU vizuālās identitātes vadlīnijas ir jāievēro, arī pasūtot jaunas vizītkartes.
Vizītkartes var pasūtīt LU Akadēmiskajā apgādā, uz apgads@lu.lv nosūtot precīzu informāciju par konkrēto personu latviešu un, ja nepieciešams, angļu valodā (sk. vizītkaršu paraugu no LU Vizuālā stila grāmatas).
Vēlams, lai struktūrvienība, plānojot vizītkaršu pasūtījumu, apkopotu informāciju par visām personām, kurām nepieciešamas vizītkartes (nav vēlams, ka vizītkartes pasūta katrs darbinieks individuāli).