Direktore Aija Rozenšteine

Lietvede Iveta Skulte

Tirdzniecības speciāliste Inta Sakalovska

Galvenā māksliniece Baiba Lazdiņa

Galvenā redaktore Ieva Zarāne

Latviešu valodas redaktore Gita Kļaviņa

Latviešu valodas redaktore Agita Kazakeviča

Latviešu valodas redaktore Ruta Puriņa

Latviešu valodas redaktore Sarmīte Medne

Angļu valodas redaktore Andra Damberga

Datorgrafiķe, maketētāja Andra Liepiņa

Datorgrafiķe, maketētāja Ineta Priga

Zinātnisko žurnālu administratore Ieva Tiltiņa