LU Akadēmiskais apgāds jau 20 gadus kā Latvijas Universitātes struktūrvienība izdod zinātnisko un mācību literatūru, sadarbojoties ar LU zinātņu nozaru redkolēģijām, kvalificētiem zinātniskajiem un literārajiem redaktoriem, profesionāliem grāmatu māksliniekiem un maketētājiem. Mūsu grāmatas ir tikušas nominētas grāmatu mākslas konkursā “Zelta ābele”. Grāmatu māksliniece Baiba Lazdiņa vairākkārt saņēmusi šī konkursa balvu “Zelta ābols”: 2011. gadā par prof. Valda Segliņa grāmatu “Senās Ēģiptes rakstu dārgumi” (nominācijā “Zinātniskās grāmatas”), 2015. gadā  par K.-D. Ludviga un M. Smiltenas sastādīto “Vācu-latviešu frazeoloģijas vārdnīcu” (nominācijā “Uzziņu literatūra”) un 2018. gada konkursā – par prof. V. Segliņa grāmatu “Senās Ēģiptes medicīnas papirusi” (nominācijā “Zinātniskā literatūra”). 2020. gadā  grāmatu mākslas konkursā “Zelta ābele 2019” nominēta ar LU fonda gādību LU Akadēmiskajā apgādā izdotā grāmata “Filantropijas stāsti”, kas tapusi par godu Latvijas Universitātes dižmecenāta Kristapa Morberga (1844–1928) 175. jubilejai (grāmatas mākslinieks – Aleksejs Muraško, ilustrācijas veidojis Didzis Upens).
Šogad – 2024. gadā – Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas rīkotajā grāmatu mākslas konkursā “Zelta ābele 2023” Gada balva kategorijā “Proza” tika pasniegta mūsu izdevumam “Aristotelis. Runas māksla – rētorika”. Tās veidotājs mākslinieks Aleksejs Muraško ieguva arī Gada makslinieka balvu. Šajā gadā tika nominētas vēl trīs mūsu izdotas grāmatas: analītiskais pētījums “Latvieši tur. Latvijas emigrantu mobilitāte un iesakņošanās Lielbritānijā 21. gadsimteņa sākumā” (dizainu izstrādājis Aleksejs Muraško, grāmatas autors – Mārtiņš Kaprāns) kategorijā “Zinātniskā literatūra”, kā arī kategorijā “Uzziņu literatūra” – divi izdevumi, kurus izstrādājusi LU Akadēmiskā apgāda galvenā māksliniece Baiba Lazdiņa. Tie ir “Atmiņas par Latvijas Universitāti intervijās un bildēs” (fotoattēlu autors – Toms Grīnbergs; intervētājs un teksta autors – Māris Zanders) un “Sociālā darba vārdnīca” (veidojis autoru kolektīvs LU Sociālo zinātņu fakultātes asociēto profesoru Baibas Belas un Līgas Rasnačas vadībā). Visas šīs grāmatas drukātas Jelgavas tipogrāfijā. 
Satura kvalitāte apvienojumā ar profesionālu un mākslinieciski augstvērtīgu dizainu joprojām ir viens no galvenajiem LU Akadēmiskā apgāda uzdevumiem.

Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds (turpmāk – Apgāds) ir Latvijas Universitātes pamatstruktūrvienība, kuras darbības mērķis ir akadēmiskās literatūras izdošana atbilstoši starptautiskiem standartiem. Apgāds izdod arī populārzinātniskus, informatīvus, reklāmas un citus izdevumus, kas veicina LU tēla veidošanu sabiedrībā un piesaista skolēnu, studentu un sociālo partneru uzmanību, tādējādi nodrošinot labvēlīgu vidi LU misijas izpildei.

Apgāda pilns nosaukums latviešu valodā – Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds; angļu valodā – The University of Latvia Press; vācu valodā – Akademischer Verlag der Universität Lettlands; krievu valodā – Академическое издательство Латвийского Университета; saīsinātais nosaukums – LU Akadēmiskais apgāds latviešu valodā un UL Press  angļu valodā.

Savā darbībā Apgāds ievēro Latvijas Republikas likumus “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”, “Par zinātnisko darbību”, Augstskolu likumu, Izglītības likumu, Autortiesību likumu, citus likumus un normatīvos tiesību aktus, LU Satversmi, LU normatīvos dokumentus un Nolikumu.

Par Latvijas Universitātes Akadēmisko apgādu (LU Senāta lēmums Nr. 264, 31.05.2004.)

Par LU Akadēmiskā apgāda dibināšanu (LU rīkojums Nr. 1/138, 29.06.2004.)

Latvijas Universitātes Akadēmiskā apgāda nolikums (Apstiprināts ar LU 31.05.2004. Senāta lēmumu Nr. 264)

Par LU Akadēmiskā apgāda maksas pakalpojumiem (LU rīkojums Nr. 1/43, 02.02.2017.)

Par LU Akadēmiskā apgāda maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu (LU rīkojums Nr. 1/185, 16.06.2017.)