Lai pieteiktu promocijas darba sagatavošanu drukāšanai, uz e-pasta adresi apgads@lu.lv jāatsūta aizpildīta pieteikuma veidlapa un datnes (faili).

Promocijas DARBA sagatavošanas drukāšanai pieteikuma veidlapa [lejuplādēt]

   

Lai pieteiktu promocijas darba kopsavilkuma sagatavošanu drukāšanai, uz e-pasta adresi apgads@lu.lv jāatsūta aizpildīta pieteikuma veidlapa un datnes (faili).

Promocijas darba KOPSAVILKUMA sagatavošanas drukāšanai pieteikuma veidlapa [lejuplādēt]