Latvijas Universitātes materiāli

Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs:
https://www.biblioteka.lu.lv/mekle-un-atrodi/lu-e-resursu-repozitorijs/

LU Bibliotēkas sagatavots informatīvs palīglīdzeklis par zinātnisko publicēšanos: https://www.biblioteka.lu.lv/pakalpojumi/pakalpojumi-petniekiem/informativs-paliglidzeklis-par-zinatnisko-publicesanos/

 

Enciklopēdiska informācija

Digitālās informācijas krātuve “Letonika”:
https://www.letonika.lv

Nacionālā enciklopēdija: https://enciklopedija.lv/

 

Valoda, terminoloģija

Citvalodu personvārdu atveide latviešu valodā:
https://www.personvarduatveide.lv/

eurotermbank (eTranslation TermBank terminology collections):
https://eurotermbank.com

Latviešu valodas rokasgrāmata:
http://valodasrokasgramata.lv/

Latviešu valodas tēzaurs:
https://tezaurs.lv

Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls:
https://termini.gov.lv/

Valodas konsultācijas: elektroniskā datubāze:
https://www.valodaskonsultacijas.lv/