Jaunākie izdevumi

 
   
  • Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors Ilgonis Bērsons. Biobibliogrāfija II
  • Latvijas Universitātes Raksti. 818. sēj. Zinātņu vēsture un muzeoloģija
  • Zvaigžņotā Debess. Vasara (Cena EUR 3,00)
  • Jaunā tiesiskā realitāte: izaicinājumi un risinājumi. I (Netiek tirgota)
  • Izmērītais laiks un telpa. Sast. I. Kivle (Cena EUR 9,45)
  • V. Segliņš. Orākuli antīkajā pasaulē  (Cena EUR 15,94)
  • R. Bičevskis. Sabiedrība bez pasaules (Cena EUR 14,70)
 

Sagatavošanā         

  • Baltic Journal of English Language, Literature and Culture. Vol. 12
  • Tan laikmeta dzejas izlase. Tulkojis P. Pildegovičs
  • Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VII
   

Kur nopirkt

LU Akadēmiskā apgāda izdevumus par izdevniecības cenām var iegādāties Rīgā Latvijas Universitātes galvenajā ēkā (Raiņa bulv. 19, infocentrā) darba dienās no 8.30 līdz 17.00, izdevniecības telpās (Aspazijas bulv. 5–132) darba dienās no 8.30 līdz 17.00 (saziņai mob. t. 29333919).
Grāmatas var nopirkt arī Latvijas lielākajās grāmatnīcās un interneta veikalos, piemēram, https://buki.lv/, https://www.diena.lv/eveikals, http://www.virja.lv/lv/katalogs un citos.