Jaunākie izdevumi

 
   
 • Valoda: nozīme un forma 12. Gramatika un valodas apguve
 • Ceļš, Nr. 72 (Cena 4,84 EUR)
 • Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, 2021-2 (Cena 4,84 EUR)
 • Humanities and Social Sciences: Latvia. Volume 29, Issue 2 (Autumn-Winter 2021) (Cena 2,42 EUR)
 • Akadēmiskā Dzīve. Nr. 57 (Cena 2,42 EUR)
 • E. Šimfa. Kanta antropoloģija (interesēties LU Filozofijas un socioloģijas institūtā)
 • Luīze fon Flotova. Tulkojums un dzimte: tulkošana feminisma laikmetā (Cena 6,72 EUR)
 • Zvaigžņotā Debess. Ziema (+ kalendārs 2022. gadam) (Cena 3,00 EUR)
 • Zilā puķe. Latviešu un cittautu romantiskās dzejas antoloģija. Sast. V. Vecgrāvis (Cena 11,20 EUR)
 

Sagatavošanā         

 • Raivis Bičevskis. Sabiedrība bez pasaules
 • Normalitāte un ārkārtējība filosofiskā skatījumā. Jauno zinātnieku rakstu krājums (Vēstures un filozofijas fakultāte)
 • Fricis Štāfenhāgens. Baznīca un ticības apliecība. Sērija “Studia Theologica”, V. Tulk. Jānis Kastiņš
 • Atmiņu mantojums paaudzēs: dzīvesstāstu perspektīva. LU Filozofijas un socioloģijas institūts. Zin. red. Ph.D. Vieda Skultāne
   

Kur nopirkt

LU Akadēmiskā apgāda izdevumus par izdevniecības cenām var iegādāties Rīgā Latvijas Universitātes galvenajā ēkā (Raiņa bulv. 19, infocentrā) darba dienās no 8.30 līdz 17.00, izdevniecības telpās (Aspazijas bulv. 5–132) darba dienās no 8.30 līdz 17.00 (saziņai mob. t. 29333919).
Grāmatas var nopirkt arī Latvijas lielākajās grāmatnīcās un interneta veikalos, piemēram, https://buki.lv/, https://www.diena.lv/eveikals, http://www.virja.lv/lv/katalogs un citos.