Jaunākie izdevumi

 
   
 • Profesors Dr. habil. phys. Juris Zaķis. Dzīve un darbs. Sērija “Latvijas Universitātes rektori" (Cena EUR 12,60)
 • A. Smirnova. Tālu, tālu Austrumos (Netiek tirgota)
 • V. Segliņš. Orākuli antīkajā pasaulē  (Cena EUR 15,9)
 • R. Bičevskis. Sabiedrība bez pasaules (Cena EUR 14,70)
 • Viesturs Pauls Karnups. The Little Country that Could: Latvian Economic Relations and Foreign Trade with Various Countries in the Interwar Period (Cena 8,40 EUR)
 • Fricis Štāfenhāgens. Baznīca un ticības apliecība. Sērija “Studia Theologica”, V. Tulk. J. Kastiņš (Cena 7,35 EUR)
 • Latviešu valoda kā tulkojumvaloda. Atb. red. A. Veisbergs (Cena 10,50)
 

Sagatavošanā         

 • Aivita Putniņa. Sadzīvošana. Etnogrāfiskas pārdomas par attiecībām mūsdienu Latvijā
 • Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs 100 gados
 • Aspazija. Kopoti raksti, 3
 • Izmērītais laiks un telpa. Sast. I. Kivle
   

Kur nopirkt

LU Akadēmiskā apgāda izdevumus par izdevniecības cenām var iegādāties Rīgā Latvijas Universitātes galvenajā ēkā (Raiņa bulv. 19, infocentrā) darba dienās no 8.30 līdz 17.00, izdevniecības telpās (Aspazijas bulv. 5–132) darba dienās no 8.30 līdz 17.00 (saziņai mob. t. 29333919).
Grāmatas var nopirkt arī Latvijas lielākajās grāmatnīcās un interneta veikalos, piemēram, https://buki.lv/, https://www.diena.lv/eveikals, http://www.virja.lv/lv/katalogs un citos.