Jaunākie izdevumi

 
   
  • I. Barovskis. Mythopoeia: mūsdienu mītrade (Cena 11,20 EUR)
  • V. Segliņš. Zāmuels Hānemanis un Antons Mesmers. Solis pirms mūsdienu medicīnas (Cena 17,00 EUR)
  • Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls 2021/1 (Cena 4,84 EUR)
  • Svētceļnieka piezīmes: Ignācija Lojolas autobiogrāfija. Tulkojis un komentējis Jānis Priede (Cena 6,72 EUR)
  • M. Raščevska. Domāt precīzi vai daudzveidīgi – konverģenta un diverģenta domāšana (Cena 9,52 EUR)
  • D. Nīmante. Dažādība un iekļaušanās izglītībā. (Cena 12,32 EUR)
  • A. Kalnača, I. Lokmane. Latvian Grammar (Cena  23,52 EUR)
  • I. Strautnieks. Čehija – vulkānu zeme (Cena 7,84 EUR)
 

Sagatavošanā         

  • Laima Geikina. Lūk, cilvēks! (Ecce Homo)
  • Latvijas iedzīvotāju subjektīvā drošības uztvere: ietekme uz drošības politikas veidošanu. Atb. red. Ž. Ozoliņa
   

Kur nopirkt

LU Akadēmiskā apgāda izdevumus par izdevniecības cenām var iegādāties Rīgā Latvijas Universitātes galvenajā ēkā (Raiņa bulv. 19, infocentrā) daba dienās no 8.30 līdz 17.00, izdevniecības telpās (Aspazijas bulv. 5–132) darba dienās no 8.30 līdz 17.00 (saziņai mob. t. 29333919).
Grāmatas var nopirkt arī Latvijas lielākajās grāmatnīcās un interneta veikalos, piemēram, https://buki.lv/, https://www.diena.lv/eveikals, http://www.virja.lv/lv/katalogs un citos.