Zelče, V. (red.). Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Sociālo zinātņu fakultāte. Sekcija “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana”. Kopsavilkumi. Rīga: Latvijas Universitāte, 2021. gada 25. un 26. februāris.
Zelče, V. (ed.). 79th International Scientific Conference of the University of Latvia. Faculty of Social Sciences. Session “Jeopardizing Democracy through Disinformation and Conspiracies: Reconsidering Experience of Latvia” Abstracts. Riga: University of Latvia, February 25 and 26, 2021. 
https://doi.org/10.22364/luszk.79.szf.01

Zelče, V. (red.). Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Sociālo zinātņu fakultāte. Komunikācijas zinātnes doktorantu sekcija. Kopsavilkumi. Rīga: Latvijas Universitāte, 2021. gada 17. februāris.
Zelče, V. (ed.). 79th International Scientific Conference of the University of Latvia. Faculty of Social Sciences. Session of Ph.D Students in Communication Science. Abstracts. Riga: University of Latvia, February 17, 2021. 
https://doi.org/10.22364/luszk.79.szf.02

 

Identity: Personal, Local, Global = Identitāte: personīgā, lokālā, globālā
Issue of Publications from 2nd International Conference for Students at the Faculty of Social Sciences of the University of Latvia, 
Riga, April 17–19, 2013

 

European Integration and Baltic Sea Region Studies: Diversity and Perspectives
Proceedings of the International Conference “European Integration and Baltic Sea Region: Diversity and Perspectives”
University of Latvia, Riga, 26–27 September, 2011

 

Contemporary Ergonomics and Business 2011
Proceedings of the First International Scientific-Practical Conference of the Latvian Ergonomics Society
University of Latvia, Riga, 7th October, 2011

 

Promotion of Social Policies – An Investment in the Future
Canada – European Union – Baltic States – Nordic Countries the Forum for a Comparative Dialog - an Investment in the Future
University of Latvia, Riga, November 6-8, 2008