LU Raksti 815. sējums. Zinātņu vēsture un muzejniecība


Ievads Preface Uldis Alksnis, Ilgars Grosvalds Profesors Aleksandrs Janeks Raivis Bičevskis Filozofija starp izglītību un pētniecību. Filozofiskie pētījumi
LU Rakstu izdevumos
Astrīda Cīrule, Valdis Gavars Raiņa vasarnīca Jaundubultos Līga Āboltiņa, Emīlija Černova Pētījumi pirmsskolas pedagoģijā un to atspoguļojums
Latvijas Universitātes Rakstos
Ilgars Grosvalds, Irēna Berga Profesors Eduards Svirlovskis – farmakognozijas pamatlicējs Latvijā Ilgars Grosvalds, Māris Rudzītis, Angelīna Zabele Profesors Boriss Popovs un viņa mineraloģijas un petrogrāfijas skola
Latvijas Universitātē
Vija Hodireva Mineraloģiskās sistemātikas atainojums no LLU atgūtajā
LU ZTVM Ģeoloģijas muzeja kolekcijā
Karīna Horsta LU mācībspēka, arhitekta Ernesta Štālberga (1883–1958)
projektētās sanatoriju ēkas
Elvigs Kabucis, Inta Vegnere, Inguna Cīrule, Ieva Pīgozne Farmācijas maģistra Viktora Šķiltera dzīve un darbs Vēsma Klūga Inženierzinātņu profesora Artura Tramdaha (1884–1970) intelektuālais un kultūrvēsturiskais mantojums Latvijas Universitātes Bibliotēkā Sarma Kļaviņa Baltu valodas 19. gadsimta Eiropas valodnieku redzeslokā Ilga Mantiniece LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes bibliotēkas krājuma veidošanās pirmskara periodā Gunta Marihina Latvijas Universitāte un Lidijas Krastiņas (dz. Dzene, 1902–1958) dzimta Dzintars Mozgis, Inese Sviestiņa Dr. Leo Bornhaupts un viņa mūžs laikmetu griežos 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā Andris Piterāns, Uģis Piterāns Latvijas Universitātes Zooloģijas muzejs Jēkabs Raipulis Ģenētikas studijas un pētījumi Latvijas Universitātē Arnis Vīksna Vācu dabaspētnieku akadēmija Leopoldina un LU Medicīnas fakultāte Ilgonis Vilks Laika skaitīšana Latvijas teritorijā: 1899–1923 Indulis Zvirgzdiņš Oto Ūdentiņš (1892–1988) – LVU Kara katedras vadītājs (1946–1956) Arnis Vīksna LU konferenču sekcijas “Zinātņu vēsture un muzejniecība”
pārskats: 2001–2017