https://doi.org/10.22364/luraksti.zvm.818.09 | 82-104 | PDF

Aleksandra Augstumu slimnīcas 100 gadu (1824–1924) jubilejas svinības

Celebration of the Alexander’s Heights Hospital Centenary (1824–1924)

Vladimirs Kuzņecovs, Marina Loseviča
Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte
Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004

Rakstā tiek aplūkotas Aleksandra Augstumu – Baltijas senākās un lielākās psihiatriskās slimnīcas – 100 gadu jubilejas svinības 1924. gada 21. septembrī.

Pamatojoties uz publikācijām tālaika presē un jaunatrastajiem arhīvu dokumentiem, tiek restaurēts svinības ceremoniāls. Svinību gaitā izcili Latvijas ārsti nolasa referātus, kas atspoguļo psihiatrijas un veneroloģijas attīstību Latvijā, norāda uz galvenajām nozaru pro­blēmām, sniedz ieskatu nākotnes plānos. Detalizēts oficiālās un neformālās svinību daļas apraksts ļauj izjust tālaika gaisotni, sniedz vērtīgas ziņas par medicīnas vēsturi un statistiku, iepazīstina ar ievērojamām Latvijas sabiedrības personām, sabiedrības attieksmi pret relatīvi jaunu medicīnas nozari – psihiatriju. Rakstu ilustrē vairāki fotoattēli no preses izdevumiem un Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra muzeja krājumiem.

Atslēgvārdi: Baltijas psihiatrija, aprūpes kvalitāte, veneroloģijas vēsture.


Summary

The paper describes the centenary celebration of the Alexander’s Heights Hospital in Riga – the oldest and the largest mental hospital in the Baltic region. The celebration took place on September 21, 1924. It consisted of several parts: midday prayer, formal part (with greetings, congratulations and reports), and social part. Informative reports regarding the development of the site were presented, revealing the path from a charitable institution (comprising asylum, jail, workhouse, almshouse, somatic and venereal wards) towards the hospital with mental and venereal departments. The speakers – prominent clinicians, statesmen and public figures – vividly discussed the topical issues of psychiatry and venereology current at the time. The paper contains images from the newspapers, celebration photos and other newly found archive documents. 

Keywords: Alexander’s Heights Hospital, Baltic psychiatry, history of venereology.