https://doi.org/10.22364/luraksti.zvm.818.18 | 238-248 | PDF

Latvijas Universitātes absolvents Pēteris Ārends – Pieminekļu valdes darbinieks

Pēteris Ārends, Graduate of the University of Latvia – Employee at the Board of Monuments

Indulis Zvirgzdiņš
Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejs
Skolas iela 12, Madona, LV-4801

Latvijas Universitātes Arhitektūras fakultātes students Pēteris Ārends (1900–1960) pēc Paula Kundziņa ierosinājuma iesaistījās Pieminekļu valdes darbā un strādāja tajā līdz aizbraukšanai no Latvijas 1944. gada rudenī. Ar viņa līdzdalību veidots Brīvdabas muzejs, viņš piedalījās viduslaiku pilsdrupu saglabāšanā, piļu pārbūvju projektēšanā, gatavoja publikācijas par dažādiem celtniecības, etnogrāfijas pieminekļiem, apkopoja ziņas par būvniecību Latvijas Republikā. Latvijā mūsdienās dabā skatāmi pāris viņa realizēto projektu. Raksta sagatavošanā galvenokārt izmantoti Pieminekļu valdes sēžu protokoli, kas glabājas Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā.

Atslēgvārdi: Pēteris Ārends, Brīvdabas muzejs, etnogrāfija, LU Arhitektūras fakultāte.


Summary

Pēteris Ārends (1900–1960), while studying at the University of Latvia Faculty of Architecture, responded to suggestion of Pauls Kundziņš and commenced work at the Republic of Latvia Board of Monuments. He worked there until his departure from Latvia in the autumn of 1944, contributing to creation of the Open-Air Museum, participating in medieval ruin preservation and castle restoration design, preparing publications about various building and ethnographic monuments, as well as summarizing details on construction in the Republic of Latvia. Some of the projects realized by him still remain a part of contemporary Latvia. This article is based mainly on the Minutes recording the Meetings of the Board of Monuments that are stored at the National History Museum of Latvia.

Keywords: Pēteris Ārends, Open-Air Museum, ethnography, Faculty of Architecture, Board of Monuments.