https://doi.org/10.22364/luraksti.zvm.818.06 | 52-63 | PDF

Docents Kārlis Štrenks

Docent Kārlis Štrenks

† Ilgars Grosvalds, † Uldis Alksnis

Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes studentu apmācību no 1920. līdz 1953. gadam vadīja Kārlis Štrenks (1886–1958). Viņš izcēlās ar savdabīgu, labi izstrādātu mācību metodiku un stingrām prasībām. Rakstā apkopots bagātais atmiņu materiāls par K. Štrenka pasniegšanas stilu, kā arī ziņas par viņa metodiskajiem līdzekļiem un zinātnisko darbu.

Atslēgvārdi: sēra fluorīds, ķīmijas mācīšanas metodika, “Neorganiskās ķīmijas praktikums”.


Summary

Docent Kārlis Štrenks headed teaching of the students at the University of Latvia Faculty of Chemistry, the Laboratory of Inorganic Chemistry. He stood out with his well-elaborated teaching methodology and strict requirements. The article presents rich recollective material on the style of lecturing perpetuated by K. Štrenks, as well as on his methodological techniques and scientific work.

Keywords: inorganic chemistry, sulfur fluoride, chemistry teaching methodology.