https://doi.org/10.22364/luraksti.zvm.818.05 | 41-51 | PDF

Profesors Arturs Tramdahs – dzelzsbetona celtniecības iedibinātājs Latvijā

Professor Arturs Tramdahs – Founder of Construction Work Involving Use of Reinforced Concrete in Latvia

† Ilgars Grosvalds

Viens no ievērojamākajiem betona un dzelzsbetona speciālistiem Latvijā ir inženierzinātņu doktors profesors Arturs Tramdahs (1884–1970). Strādājot Rīgas–Orlas dzelzceļa pārvaldē par sevišķu uzdevumu inženieri (1911–1918), viņš licis dzelzsbetona būvniecības pamatus Latvijā. Viņa pedagoģiskais un zinātniskais darbs saistās ar Latvijas Universitāti ­(1919–1944), Latvijas Valsts universitāti (1944–1952) un Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju (1952–1962). Lai gan Latvijas Valsts universitātē viņu apsūdzēja buržuāziskā nacionālismā un par klanīšanos Rietumu zinātnes priekšā, viņš izgāja cauri nomelnošanas kampaņai nesalauzts un neatsacījās no saviem ideāliem.

Arturs Tramdahs bija sirdsapziņas cilvēks celtniecībā un no saviem uzskatiem arī padomju apstākļos neatteicās. Tramdahs sarakstījis grāmatu “Betons un dzelzsbetons” un 26 rakstus.

Atslēgvārdi: dzelzsbetons, betons, tilti.


Summary

One of the most outstanding specialists of reinforced concrete in Latvia, doctor of engineering sciences Arturs Tramdahs (1884–1970), working in the management board of Riga-Orla railway as an engineer of special tasks (1911–1918), has laid foundation of reinforced concrete construction work in Latvia. His pedagogical career is connected with University of Latvia (1944–1952) and Latvian Academy of Agriculture (1952–1962). Although he was accused of bourgeoisie-nationalistic tendencies, he managed to pass through the campaign of defamation unbroken. 

Keywords: University of Latvia, Latvian Academy of Agriculture, concrete and steel-reinforced concrete.