https://doi.org/10.22364/luraksti.zvm.818.04 | 27-40 | PDF

Dabaszinātnieks Leonīds Slaucītājs (1899–1971)

Natural Scientist Leonīds Slaucītājs (1899–1971)

† Ilgars Grosvalds

Ivans Griņevičs
Latvijas Ķīmijas vēstures muzejs
Kronvalda bulv. 4, Rīga, LV-1010
E-pasts: lzlaa@inbox.lv

Ģeofiziķa Leonīda Slaucītāja, kura vārds aizskanējis tālu pasaulē, zinātniskā un pedagoģiskā darbība noritējusi četrās augstskolās: Latvijas Universitātē (1921–1944), Baltijas Universitātē (1946–1948) Vācijā, Laplatas Universitātē Argentīnā (1948–1962) un Sidnejas Universitātē Austrālijā (1962–1969). Šis ir plašākais biobibliogrāfiskais pārskats par L. Slaucītāju latviešu valodā.

Atslēgvārdi: Latvijas Universitāte, Baltijas Universitāte, Laplatas Universitāte, Sidnejas Universitāte, ģeofizika, L. Slaucītājs.


Summary

Leonīds Slaucītājs, a geophysicist whose name is known beyond the borders of Latvia, has conducted his research and pedagogical work at four higher education institutions: University of Latvia (1921–1944), Baltic University (1946–1948), University of La Plata (1948–1962), University of Sydney (1962–1969).

Keywords: University of Latvia, Baltic University, University of La Plata, University of Sydney, geophysics, L. Slaucītājs.