Ceļš ir Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks recenzēts izdevums ar starptautisku redakcijas kolēģiju. Žurnāla raksti atrodami arī EBSCO datubāzē.
"Ceļš"is a fully refereed journal with an international panel of referees. Ceļš can be found also in EBSCO databases.

Atbildīgais redaktors – Dr. phil. Valdis Tēraudkalns

ISSN 1407-7841
https://doi.org/10.22364/cl.70

Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes simtgadē žurnāls “Ceļš” ieiet ar jaunu dizainu. Tāpat kā iepriekšējos gados žurnāls piedāvā lasītājiem rakstus par plašu teoloģisku, reliģijpētniecisku un kultūrvēsturisku tēmu loku – postmoderno garīgumu, kveikeru vēsturi un teoloģiju, dažādām Svētā Vakarēdiena interpretācijām, izlīguma teoloģiju, Aleksandrijas Klementu, platonisma interpretācijām seksuālo identitāšu veidošanās procesā, kā arī 20. un 21. gadsimta literatūrā kopumā.

 

NUMURA SATURS

https://doi.org/10.22364/cl.70.01
Nairi Balian. Pavedināšana ar Platonu – Platona vārds kā homoseksuāla autora ierocis cīņā ar Bībelē balstīto morāli 20. un 21. gadsimta Rietumu literatūrā

https://doi.org/10.22364/cl.70.02
Iļja Marija Boļšakovs. Draugu (kveikeru) reliģiskā sabiedrība: izcelsme, novirzieni, attīstības tendences

https://doi.org/10.22364/cl.70.03
Bella Briška. “Gnostiķis” Aleksandrijas Klementa darbos – kristietības vai stoicisma ideāls?

https://doi.org/10.22364/cl.70.04
Emīls Cēburs. Manuskripts 4Q372 un Vakarēdiena formulējuma interpretācijas iespējas

https://doi.org/10.22364/cl.70.05
Ineta Lansdovne. Dziedināšana un izlīgums totalitāras pagātnes pārvarēšanā

https://doi.org/10.22364/cl.70.06
Aaron Shryock, Kaspars Ozoliņš. The translation of רָפָע ˁāpār ‘dust’ in the Latvian Bible

https://doi.org/10.22364/cl.70.07
Valdis Tēraudkalns. Mūsdienu anglikāņu evaņģelikāļu euharistiskā teoloģija: Pīters Jensens un Džons Stots

https://doi.org/10.22364/cl.70.08
Madara Vilne. Ošo izpratne par garīgumu un “jaunas sabiedrības vīzija” – Radžnišpuramas piemērs