Ceļš ir Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks recenzēts izdevums ar starptautisku redakcijas kolēģiju. Žurnāla raksti atrodami arī EBSCO datubāzē.
"Ceļš" (The Way) is a fully refereed journal with an international panel of referees. "Ceļš" can be found also in EBSCO databases.
Atbildīgais redaktors – Dr. phil. Valdis Tēraudkalns

ISSN 1407-7841
https://doi.org/10.22364/cl

Ceļš, Nr. 72
Ceļš, Nr. 71
Ceļš, Nr. 70
Ceļš, Nr. 69

Ceļš (Arhīvs LU repozitorijā / Archive – E-resource Repository of the University of Latvia)