Baltic Journal of Psychology = Baltijas Psiholoģijas Žurnāls
2020, Volume 21, Number 1 & 2
EBSCO database Academic Search Complete
Editors Ivars Austers, Sandra Sebre
Associate Editor Baiba Upīte

ISSN 1407-768X
https://doi.org/10.22364/bjp.21.01-02

   

Volume 21 (1/2)  (PDF)

CONTENTS / SATURS

Iveta Brence & Anda Upmane. Perfekcionisms un palīdzības meklēšanas stigma kā psiholoģiskās palīdzības meklēšanas nodomu prognozējoši faktori / Perfectionism and Help-seeking Stigma as Predictive Factors of Intentions to Seek Psychological Help

Elīna Cielēna & Ieva Stokenberga. Iracionālu pārliecību saistība ar prezenteismu Valsts policijas darbiniekiem / Relationship Between Irrational Beliefs, Presenteeism, and Burnout of State Police Officers

Inese Klote & Ivars Austers. Tumšās tetrādes personības iezīmju saistība ar impulsivitāti un lēmumu pieņemšanas procesu lidmašīnu pilotiem / Dark Tetrad Personality Traits as Predictors of Impulsivity and Decision Making for Airline Pilots

Anna Plisko & Sandra Sebre. Bērnu un vecāku attiecību kvalitāte saistībā ar bērna kompulsīvu interneta lietošanu longitudinālā skatījumā / Child-Parent Relationship Quality in Association with the Child’s
Compulsive Internet Use from a Longitudinal Perspective

Saila Cāzere-Pakalna & Guna Svence. Pusaudžu uztvertā skolas klimata, sociāli emocionālās veselības un sociālās un emocionālās kompetences savstarpējās saistības / The Relationship Between Perceived School Climate, Social-Emotional Health and Social and Emotional Competence Among Adolescents

Jānis Lapa & Laura Pirsko. Nesuicidāls paškaitējums, emociju regulācija un vardarbības pieredze pusaudžiem / Adolescent Nonsuicidal Self-Injury, Emotional Regulation, and Abuse History

Santa Liepkalne & Ieva Bite. Quality of Life Assessment and Romantic Relationship Satisfaction among Adults with and without Traits of Autism Spectrum Disorder

Anta Aizpuriete-Krolmane, Anika Miltuze. Senioru subjektīvā labklājība saistībā ar iesaistīšanos brīvā laika aktivitātēs / Seniors’ Subjective Well-Being in Relation to Engagement with Leisure Activities

Santa Čakire & Edmunds Vanags. Meditation effect on brain function using EEG in randomized controlled studies: meta-analysis