LU Raksti. 819. sējums
Orientālistika. Cilvēkzināšana un Āzijas aktualitātes
Oriental Studies. The Science of Man; Observations of Asian Reality

Galvenais redaktors un sastādītājs Leons Gabriels Taivans
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021. 182 lpp.
ISSN 1407-2157
ISBN 978-9934-18-684-4
https://doi.org/10.22364/luraksti.os.819

PDF (4.36 MB)


SATURS / CONTENTS

Leons Taivans
Priekšvārds. Cilvēkzināšana un Āzijas aktualitātes

Cilvēkzināšana un Āzijas aktualitātes
The Science of Man. Observations of Asian Reality 

Hiroshi Araki
Reviewing Japanese Dream Culture and Its History: Where Ancient, Medieval and Modern Times Meet
Atskats uz japāņu sapņa kultūru un tās vēsturi: kur satiekas senatne, viduslaiki un mūsdienas

Ingrīda Kleinhofa
Orientalisms and Occidentalisms: Evolution of Concepts and Divergence of Connotations
Orientālismi un okcidentālismi: jēdzienu evolūcija un nozīmju šķelšanās

Kaspars Kļaviņš
Christianity in Korea or Korean Christianity?
Kristietība Korejā vai korejiešu kristietība?

Māris Kūlis, Kitija Mirončuka
Cilvēks un terorisms: terorisma kritiskā pētniecība, taisnīga kara mācība un humānisms
A Man and Terrorism: Critical Research of Terrorism, Just War Theory and Humanism

Salah M. Sharief
The Influence of Sufism on the Sudanese Belt
Sūfisms “Sudānas joslas” zonā

Etnogrāfija, vide un antropoloģija
Ethnography, Environment, and Anthropology

Agnese Haijima
Environmental Strategies and Preservation of Ancient Traditions in Contemporary Japanese Gardens with Focus on “Suzaku no niwa” (朱雀の庭) “Red Phoenix Garden” in Kyōto and “Suikei-en” 「水景園」“Water Mirror Garden” at Keihanna Commemorative Park, Nara Prefecture
Vides stratēģijas un seno tradīciju saglabāšana mūsdienu japāņu dārzos: “Sarkanā fēniksa dārzā” Kioto un “Ūdens spoguļa dārzā” Keihanna Memoriālajā parkā, Naras prefektūrā

Karīna Jermaka
Ķīniešu (haņ tautības) bēru rituāli
The Burial Rituals of the Han Chinese

Elizabete Taivāne
Tibetiešu lūgšanu kreļļu mālā (tib. phreng ba) iespējamās semantiskās saknes
Tibetan Prayer Beads mālā (Tib. phreng ba): Possible Semantic Roots

Leons Taivans, Jurģis Kriķis, Rota Lāce, Anna Petričenko, Olga Striževska, Diana Siliņēviča
Vjetnamiešu saskarsmes kultūra. Antropoloģisks ziņojums
Vietnamese Communicative Style. An Anthropological Approach

Āzijas valodas un literatūra
Asian Languages and Literature

Agita Baltgalve
Online Sanskrit-English Glossaries of Ayurveda, Yoga and Indian Music Terminology (Survey and Critical Assessment)
Ājurvēdas, jogas un indiešu mūzikas terminoloģijas tiešsaistes vārdnīcas (analīze un izvērtējums) 

Elīna Strode
Koki, meži, upes, ezeri un ūdens “Mana vectēva Korkuda grāmatā”
Trees, Forests, Rivers, Lakes and Water in the Book of Dede Korkut