GRĀMATA. ZĪME. KRĀSA 
Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2020. 160 lpp.
Sastādītāja un zinātniskā redaktore Dr. phil. Ineta Kivle

Krājumā izmantoti Latvijas simtgadei veltītās Latvijas Universitātes 77. Starptautiskās zinātniskās konferences, LU Akadēmiskās bibliotēkas Starpnozaru pētniecības centra konferences “GRĀMATA. ZĪME. KRĀSA” referāti, kas lasīti divās sēdēs: 2019. gada 26. martā – “Atstātās zīmes grāmatās”, 2019. gada 27. martā – “Grāmata zīmēs un krāsās”.

ISBN 978-9984-844-08-4
https://doi.org/10.22364/luszk.77.spc.gzk


SATURS

Ineta Kivle. Priekšvārds. Grāmata – sazaroto taku dārzs
Horhe Luiss Borhess. Grāmata (tulkojums no spāņu valodas: Inguna Miļūna)
 

1. daļa. ATSTĀTĀS ZĪMES GRĀMATĀ

Daina Gulbe. Grāmatas piederības zīmes gadsimtu gaitā Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā
Maija Krekle. Ieraksti Misiņa bibliotēkas grāmatās – laikmeta un cilvēku raksturotāji
Kristīne Zaļuma. Nejaušas satikšanās Bikstos: grāmatās atstātās liecības
Jana Dreimane. Grāmatas ar pilnīgas slepenības zīmogiem – aukstā kara liecības Latvijas bibliotēkās
Linda Gediņa. Par komentāra un ilustrācijas saistību
 

2. daļa. GRĀMATA KRĀSĀS UN ZĪMĒS

Gunta Jaunmuktāne. Ilustrācijas 20. gadsimta pirmās puses (līdz 1940. gadam) Latvijas grāmatniecībā
Gatis Vanags. Kārlis Sūniņš – grāmatu ilustrators un burtu dizainers
Lilija Limane. Populāro latviešu grāmatu bilžainie vāki 19. gadsimta otrajā pusē
Austra Avotiņa. Liber Meus. Pēterim Upītim 120
Ināra Klekere. Attēlu izcelsme un funkcijas Livonijas aprakstā Sebastiāna Minstera “Kosmogrāfijas” 16. gadsimta izdevumos
Sandija Iesalniece. Audiogrāmatas dažādie ķermeņi, noformējums un dizains, tā autonomija vai sinerģija ar grāmatu: Gintera Grasa “Im Krebsgang”, Ernsta Jandla dzeja, Bila Klintona “My Life”

Ineta Kivle. Summary

Annotations

Autori