Medicīna. 812. sējums

Medicine. Volume 812 PDF fails (4,5 MB)   Satura rādītājs / Content Tatjana Tračevska, Iveta Līduma, Aija Žileviča
Genotipēšana atklāj Staphylococcus epidermidis mainību un spēju ātri iegūt rezistenci
Genotyping reveals Staphylococcus epidermidis variability and its ability to acquire resistance rapidly Zenta Lakovica, Sergejs Isajevs, Ieva Henkuzena
Mutes dobuma ļaundabīgo audzēju agrīnas diagnosticēšanas nozīme un skrīninga metodes
Oral cancer: Importance of early diagnosis and screening methods Jelizaveta Žavoronkova, Valentīna Gordjušina, Inga Januškeviča, Baiba Rozentāle
Kapoši sarkoma klīniskajā praksē Latvijā 
Kaposi sarcoma in clinical practice in Latvia Agate Galuza, Jurijs Markovs, Eduards Jurševičs, Džanna Krūmiņa, Gundega Knipše
Dermālo filleru Restylane, Radiesse un autologo taukaudu izraisīto lūpu audu reakciju strukturālās īpatnības
Structural peculiarities of lip tissue reactions caused by dermal fillers Restylane, Radiesse and autologous fat tissue Inese Kolontaja-Zaube, Ināra Ančupāne, Aija Žileviča
Ādas ļaundabīgo audzēju profilaktisko pasākumu efektivitāte ambulatorajā praksē
Effectiveness of skin tumour prophylaxis in ambulatory practice Inese Kolontaja-Zaube, Ināra Ančupāne, Aija Žileviča
Nagu bojājumu klīnisko parametru izpēte vieglas, vidēji smagas un smagas psoriāzes slimniekiem ambulatorajā praksē
The clinical investigation of psoriatic onychia in outpatients with mild, moderate and severe skin psoriasis Ineta Popēna, Kaspars Jēkabsons, Artūrs Ābols, Līga Saulīte, Una Čonka, Inga Kozlovska, Elīna Zandberga, Juris Stefanovičs, Velta Ose-Klinklāva, Ruta Muceniece, Aija Linē, Una Riekstiņa
Vēža šūnu līniju producēto eksosomu uzņemšana un funkcionālie efekti mezenhimālajās cilmes šūnās
Uptake and functional effects of cancer cell line-produced exosomes in mesenchymal stem cells Aina Kratovska, Jekaterina Safronova, Vita Romanova, Andrejs Bernšteins, Patrīcija Ivanova, Sanita Ponomarjova
Variability of peripheral arterial disease clinical signs in patients before indicated endovascular revascularization of popliteocrural segment
Perifēro artēriju slimības klīnisko izpausmju variabilitāte pacientiem pirms indicētas popliteokrurālā segmenta endovaskulāras revaskularizācijas Madara Tirzīte, Gunta Strazda, Normunds Jurka, Immanuels Taivans, Māris Bukovskis
Atbalsta vektora analīzes lietojums slimību diagnostikai ar elektronisko ožas sensoru
Application of support vector analysis in diagnostics with electronic olfactory sensor Imanta Ozola-Zālīte, Jeļena Ivanova, Agnese Ūdre, Anda Vīksna, Aldis Puķītis
Sarkopēnija un miosteatoze datortomogrāfijas izmeklējuma papildu mērījumos hroniska pankreatīta slimniekiem un to ietekme uz slimības gaitu
Prevalence of sarcopenia and miosteatosis according to additional measurements of computer tomography imaging in chronic pancreatitis patients and influence on the course of disease