Medicīna. 806. sējums

Medicine. Volume 806 PDF fails (8,6 MB)
Satura rādītājs / Contents Līga Saulīte, Vadims Parfejevs, Mārtiņš Borodušķis, Una Riekstiņa
Neirotrofo faktoru ietekme uz neiroektodermas marķieru ekspresiju ādas mezenhimālajās cilmes šūnās
The impact of neurotrophic factors on the expression of neuroectodermal markers in skin mesenchymal stem cells Diāna Zandere, Aldis Puķītis
Pirmreizēju un atkārtotu endoskopiskās retrogrādās holangiopankreatogrāfijas (ERHP) datu analīze postholecistektomijas pacientēm Latvijā
Analysis of therapeutic endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) data of post-cholecystectomy female patients in Latvia Līva Šperla-Skritņika, Kaspars Peksis, Tālis Kauliņš
Deguna elpošanas obstrukcijas saistība ar elpošanas traucējumiem miegā
Relation Between Nasal Patency and Sleep Disordered Breathing Nadezhda Berzina, Jurijs Markovs, Gundega Knipse, Dzanna Krumina
Iron absorption and oxidative stress in the gut mucosa
Dzelzs uzsūkšanās un oksidatīvais stress zarnu gļotādā Inguna Ebela, Irisa Zīle, Nadīne Muciņa, Inta Čerņavska, Danute Ražuka-Ebela, Ingrīda Rumba-Rozenfelde
Zīdaiņu mirstības atšķirības Latvijā saistībā ar mātes dzīvesvietu un atsevišķiem sociālekonomiskiem rādītājiem
Differences in infant mortality in Latvia in relation to maternal area of residence and several socioeconomic indicators Danute Ražuka-Ebela, Ilze Kreicberga, Dace Rezeberga, Agnese Stūrmane, Ivanda Franckeviča, Dace Matule, Inguna Ebela, Aivars Lejnieks, Andrejs Ivanovs, Mārcis Trapencieris, Rauls Vēliņš
Perinatālā mirstība Latvijā 2010. gadā – Roche Akadēmijas pilotprojekts
Perinatal mortality in Latvia in 2010 – Roche Academy pilot project Imanta Ozola-Zālīte, Aldis Puķītis
Attēldiagnostikas metožu informativitāte holedoholitiāzes diagnostikā salīdzinājumā ar endoskopiskās retrogrādās holangiopankreatogrāfijas datiem
Informativity of imaging diagnostic methods in diagnostics of choledocholithasis in comparison with endoscopic retrograde cholangiopancreatography data Iveta Līduma, Laura Jurka, Sergejs Isajevs, Aija Žileviča
Staphylococcus epidermidis – biofilmu veidotāji uz acs kontaktlēcām
Staphylococcus epidermidis – Biofilm makers on eye contact lenses