Psiholoģija. 786. sējums

Psychology. Volume 786 PDF (1,2 MB) Saturs/Contents

Viesturs Reņģe
Latvijas psiholoģijas uzplaukums un noriets Baltijas kontekstā 20. gs. pirmajā pusē
Rise and Fall of Latvian Psychology at the Beginning of the 20th Century in the Context of Baltics Ieva Bite, Baiba Martinsone
Vardarbības seku pārvarēšana sievietēm grupu un individuālās psihoterapijas rezultātā piesaistes teorijas kontekstā 
Overcoming Consequences of Violence and Abuse During Group and Individual Psychotherapy an the Context of Attachment Lāsma Katšena, Ģirts Dimdiņš
Stereotipi un attieksme pret psihologiem salīdzinājumā ar citiem garīgās veselības aprūpes profesionāļiem. Literatūras pārskats
Stereotypes and Attitudes Toward Psychologists in Comparison with Other Mental Health Professionals: the Literature Review Jeļena Koļesņikova
No narkotikām atkarīgo pacientu personības traucējumu loma rehabilitācijas procesā saistībā ar sociālo problēmu risināšanas izmaiņām. Longitudināls pētījums
Drug-addicted Personality Disorders and Social Problem-solving in the Rehabilitation Process: a Longitudinal Study Aleksandrs Koļesovs
Indivīda orientācija uz tagadni un nākotni riskantas braukšanas pašnovērtējuma prognozē
Individual’s Orientation Towards the Present and Future as a Predictor of Self-reported Risky Driving Ilona Krone, Ieva Bite
Teorētiskā izpratne par vadības funkcijām un to attīstības atbalstu pirmsskolas vecuma bērniem 
Theoretical Understanding of Executive Functions and Promoting Development in Preschool Children Maruta Ludāne
Pašefektivitāte un negatīvās domas par karjeru – bezdarbnieku trauksmes un depresijas prognozētāji
Self-efficacy and Dysfunctional Career Thoughts as Predictors of Anxiety and Depression of the Unemployed Inta Poudžiunas, Ieva Bite
Vardarbību pārcietušu 16–18 gadus vecu jauniešu dusmas un agresija un dusmu pārvaldīšanas programmu efektivitāte
Anger and Aggression in Adolescent Abuse Survivors (16-18 Y. O.) and Effectiveness of Anger Management Program Tatjana Turilova-Miščenko, Malgožata Raščevska
Bilingvu un monolingvu pusaudžu verbālā izpratne un darba atmiņa
Bilingual Adolescents’ Verbal Comprehension and Working Memory Solvita Umbraško
Intelekta pamatspējas bērniem ar dzirdes traucējumiem: pētījumu pārskats un aktuālās problēmas Latvijā
Intellectual Abilities of Deaf and Hard-of-hearing Children: Research Summary and Topical Issues in Latvia