Baltic Journal of Psychology = Baltijas Psiholoģijas Žurnāls
2019, Volume 20, Number 1 & 2
EBSCO database Academic Search Complete
Editors Ivars Austers, Sandra Sebre
Associate Editor Baiba Upīte

ISSN 1407-768X
https://doi.org/10.22364/bjp.20.01-02

   

Volume 20 (1/2) (PDF)

CONTENTS / SATURS

Girts Dimdins, Veronika Leja, Viktorija Gaina, Ivars Austers, Inese Muzikante. The role of political trust, perceived self-interest, and perceived societal interests in the evaluation of a policy initiative

Annija Luīze Irbīte & Anda Gaitniece-Putāne. Akadēmiskās pašefektivitātes saistība ar akadēmisko izdegšanas sindromu un perfekcionismu / Relationship between academic self-efficacy, academic burn-out and perfectionism

Zane Asher Green. Multiple intelligences mediate generalized self-efficacy and academic achievement

Iveta Svirska & Laura Pirsko. Virtuālās draudzības un pašefektivitātes novērtējuma saistība ar problemātisku interneta lietošanu pusaudžiem / Adolescent online friendship and self-efficacy assessment in relation to problematic internet use

Nataļja Agapitova & Sandra B. Sebre. Problemātiska interneta lietošana saistībā ar stresa pārvarēšanas stratēģijām un uzvedības problēmām agrīnā pusaudža vecumā / Problematic internet use in relation to coping strategies and behavioral problems in early adolescence

Una Birkāne & Guna Svence. Skolotāju iesaistes darbā, emocionālās izdegšanas un dzīvesspēka rādītāju sakarības / Relationships between the engagement of teachers in the workplace, emotional burnout and resilience

Inese Sadauska & Aleksandrs Koļesovs. Apmierinātība ar attiecībām kā viens no apmierinātību ar dzīvi prognozējošiem faktoriem sievietēm vecumdienās / Social activities among predictors of satisfaction with life in older females

Justīne Skudra & Ieva Stokenberga. Izdegšanas klīnisko apakštipu aptaujas BSCQ-12 latviešu valodas varianta validitātes pārbaude / Validity study of the Latvian version of the Burnout clinical subtypes questionnaire (BSCQ-12)

Marika Bērtule & Aleksandrs Koļesovs. Disociācijas daudzdimensionālās aptaujas sestās versijas (DDA-6) adaptācija latviešu valodā / Adaptation of Multidimensional inventory of dissociation, MID-6, in Latvian