Baltic Journal of Psychology = Baltijas Psiholoģijas Žurnāls
2018, Volume 19, Number 1 & 2
EBSCO database Academic Search Complete
Editors Ivars Austers, Sandra Sebre
Associate Editor Baiba Upīte

ISSN 1407-768X
https://doi.org/10.22364/bjp.19.01-02

   

Volume 19 (1/2) (PDF)

CONTENTS / SATURS

Anita Duha, Ieva Stokenberga. Pašbilžu uzņemšana un publicēšanas motivācija saistībā ar narcismu un pašcieņu / Selfie Taking and Posting Motivation in Relation to Narcissism and Self-Esteem

Santa Vucāne, Baiba Martinsone. Stabilās partnerattiecībās dzīvojošu sieviešu skaidrojumi par lēmumu šobrīd atlikt pirmo grūtniecību / Women in Stable Partnerships’ Explanation of Their Decision to Delay Motherhood

Evita Stikute, Anda Gaitniece-Putāne. Līdzjūtības pret sevi saistība ar prosociālu uzvedību un šo konstruktu dzimumu atšķirības / Self-compassion in Relation to Prosocial Behaviour and Gender Differences Between these Constructs

Zane Asher Green & Dr. Sadia Batool. Bolstering Male and Female Teachers’ Self-Efficacy through a Wellness Intervention

Evita Lazdiņa, Sandra B. Sebre. Panikas simptomi pusaudžiem saistībā ar viņu un viņu vecāku alkohola un citu atkarību izraisošo vielu lietošanu / Adolescents’ Panic Symptoms in Relation to the Use of Alcohol and Other Addictive Substance by Themselves and Their Parents

Marika Bērtule, Ieva Melne. Epidemioloģijas pētījumu centra depresijas skalas (EPCD-R) latviešu valodas versijas adaptācija / Center for Epidemiologic Studies Depression Scale Revised (CESD-R) Latvian Version Adaptation

Krišus Ancāns & Ivars Austers. The Influence of Face Trustworthiness on Judgments in Forensic Context

Justīne Skudra, Edmunds Vanags. Afekta ierosa iestudētu un patiesu videomateriālu vērošanas laikā / Affect Arousal During the Viewing of Staged and Real-life Videomaterial

Ronalds Cinks & Sanita Šaitere. Expectation Dynamics as Feedback Becomes Temporally Closer