Latvijas Universitātes 78. starptautiskā zinātniskā konference. Ķīmijas sekcija. Tēžu krājums = The 78th International Scientific Conference of the University of Latvia. Chemistry Section. Book of Abstracts. Rīga: Latvijas Universitāte, 2019. 58 lpp.

ISBN 978-9934-18-511-3
https://doi.org/10.22364/iscul.78.cs.ba

Tēžu krājuma PDF (3 MB)